REKLAMA
Pełna wersja
BIŁGORAJ Biłgoraj
2018.05.17 13:19 | aktualizacja: 2018.05.17 13:17

Pozbądź się go

Jest elastyczny, odporny na warunki atmosferyczne, dobrze izoluje, ale za to ma udowodnione działanie chorobotwórcze. Azbest, czyli składnik płyt cementowo - włóknowych wciąż zalega na naszych dachach. Czas się go pozbyć.
Pozbądź się go

W ramach realizacji projektu pn. "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego ", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 będzie można usunąć wyroby zawierające azbest.

Nabór zgłoszeń będzie trwać od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Miasta pod numerem tel. 84 686 9681 oraz
na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl.

UM/red.
UM/red. dodany 17 maja 2018
 
Odsłon: 4185

Czytaj podobne

Waszym zdaniem (5)

Najwyżej oceniane komentarze
~ cwaniak
Oceniano 12 razy  +12
nie ma co się śpieszyć - poczekam aż do tego pakietu nowe pokrycie dołożą
Wszystkie komentarze
~ ak
Oceniano 1 raz  +1
Rany ale katujesz.artykuł jest o kryciu to moje majtki a raczej pełen ich wór od Krowiarki i jej pokrywanie z dachowniem lepiej się czyta jak twe zawiłe wywody i cytaty. Jaki ładunek emocjonalny niosą.Popracuj nad szatą a teksty ci się okraszą i ogacą.
~ j64
  0
~ j64
Oceniano 8 razy  -6
Najwyższy czas, aby obecnie urzędujący rektor zrozumiał, że fałszowanie historii, zakłamanie rzeczywistości to droga donikąd. [„Zrozumiał he he he admin]
„Krąpiec całe swoje życie poświęcił filozofii, był myślicielem najwyższego formatu. Nieprzypadkowo jest określany mianem polskiego Arystotelesa [156].
Jego filozofia jest twórczą kontynuacją filozofii klasycznej. Nawiązał do mistrzów z poprzednich wieków, głównie Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu. Uzupełnił i opracował na nowo szereg zagadnień filozoficznych. Stworzył wraz z innymi profesorami J. Kalinowskim, St. Kamińskim, M. Kurdziałkiem, S. Świeżawskim, kardynałem K. Wojtyłą lubelską szkołę filozofii chrześcijańskiej. Do jej dorobku nieustannie nawiązywał podczas swego pontyfikatu Ojciec Święty Jan Paweł II. Karol Wojtyła ponad 20 lat wykładał na Wydziale Filozofii KUL. [Niestety, Karol Wojtyła nie miał wiele wspólnego z filozofią tomistyczną. jaką reprezentował o. prof. Krąpiec admin]
Można śmiało stwierdzić, iż w lubelskiej uczelni kształtowała się jego formacja intelektualna. Propagował ustalenia tejże szkoły, podkreślał jej znaczenie w czasach zamętu kulturowego, relatywizmu moralnego. Nauczał i postulował powrót do klasycznej, realistycznej filozofii. Zwracał na to uwagę między innymi w encyklice Fides et Ratio „św. Tomasz ukochał prawdę bezinteresowną miłością i dalej „Słusznie zatem można go uznać > [? admin]. Właśnie dlatego, że zmierzał ku prawdzie bez wahania, potrafił w swoim realizmie uznać jej obiektywność. Jego filozofia jest rzeczywiście filozofią bytu, nie zaś filozofią prostego zjawiska [157].
Vittorio Possenti wspomina:
„Nazwisko ojca Krąpca, wówczas rektora w Lublinie, padło podczas długiej rozmowy odbytej z kardynałem Karolem Wojtyłą w maju 1978 roku. Przyjąłem go na lotnisku Milano Linate podczas podróży z Rzymu i towarzyszyłem w drodze na lotnisko Malpensa, skąd z sekretarzem księdzem Stanisławem Dziwiszem poleciał samolotem do Warszawy. Lot był opóźniony, więc rozmowa trwała długo. Wymieniałem nazwisko Krąpca po włosku, kardynał nauczył mnie jego poprawnej wymowy polskiej [158].
W swoim tekście Possenti podkreśla: „Już od lat 70 Szkoła Filozoficzna była kojarzona z ojcem prof. Krąpcem ze względu na znaczenie jego badań i przekłady na język angielski [159].
KUL był w świecie znany i ceniony głownie dzięki filozoficznej szkole lubelskiej. Po wyborze w 1978 roku kardynała Karola Wojtyły na papieża, dzieła Krąpca były coraz bardziej znane w świecie. Wybitny amerykański filozof prof. Peter Redpath podkreśla to, iż „Krąpiec dokonał zwrotu w historii filozofii zachodniej”. I dalej „Polegało to na powrocie do greckiej i średniowiecznej refleksji, w myśl której filozofia i nauka nie są abstrakcyjnymi, oderwanymi od osoby ludzkiej systemami logicznymi, lecz że są to akty realnego człowieka, który poznaje pierwsze zasady”.
Zdaniem Redpatha to właśnie Krąpiec wskazał na źródła szaleństwa współczesnego rozumu, co doprowadziło do powstania totalitarnych systemów politycznych takich jak komunizm, faszyzm, nazizm. W tych systemach odrzucano Boga, pogardzano człowiekiem, dokonano zbrodni ludobójstwa na niespotykaną skalę w historii. „Doszło do tych szaleństw, gdyż odcięto poznanie filozoficzne i naukowe od rzeczywistości i wobec tego zdaniem Krąpca …trzeba zrozumieć, że ludzki rozum który nie znajduje swych pierwszych zasad poznania filozoficznego i naukowego, swych pierwszych zasad mądrości, w świecie realnym, poznawczym zmysłowo nie jest w ogóle ludzkim rozumem. Jest szaleństwem [160].
Inny amerykański filozof Thomas Michaud syntetyzuje dzieło Krąpca: „Filozofia ojca Krąpca ukazuje nam drogę, jak najlepiej poznać i docenić rzeczywistość, która pochodzi od Stwórcy, a także jak brać odpowiedzialność za jej odkrywanie, i jak iść za tym co dobre i słuszne. to właśnie może ofiarować filozofia i to jest największa pochwała jaką może otrzymać [161].
Uczniowie i współpracownicy o. Krąpca w liście do rektora Dębińskiego decyzję o pominięciu Krąpca określili jako nieuczciwą, nieetyczną i haniebną. Rektor na list nie raczył odpowiedzieć, cedując to na prof. Iwonę Niewiadoms prorektora ds. nauki i kształcenia.
Dlaczego nie odpowiedział bezpośrednio adresat rektor? Nie chciał? Nie mógł? Nie wiedział jak uzasadnić swe kuriozalne decyzje? Odpowiedź Pani prorektor jest zaiste zdumiewająca. Dowiadujemy się, iż „osoba Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca Dobrego człowieka, Wielkiego Myśliciela i Nieocenionego Rektora KUL pozostaje w pamięci społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu i dalej „Jego sylwetka wraz z krótką notką biograficzną znajdzie się w przygotowywanym obecnie kalendarzu akademickim na rok 2018/2019 i co najważniejsze „znajdzie się na pamiątkowych kartach pocztowych”. Kończąc swą odpowiedź Pani profesor podkreśla „Jeszcze raz pragnę zapewnić o szacunku dla o. Krąpca i o tym, że historyczne kontrowersje wokół Jego osoby nie mają wpływu na kształt Jubileuszu KUL [162].
[„Szacunku Chooj wielki i bąbelki admin]
Zaraz, zaraz jakie historyczne kontrowersje? „Wobec tego można postawić pytanie w czym tak bardzo naraził się tym środowiskom o. Krąpiec? Czy tym, że obronił KUL przed całkowitą likwidacją (fizyczną i naukową) przez władze komunistyczne, a przez to sprawił pośrednio, że KUL stał się jedynym ośrodkiem ochrony opozycjonistów prześladowanych przez system i miejscem formowania się opozycji? Czy może tym, że renoma KUL za o. Krąpca sięgała daleko poza granice Polski i Europy? A może czymś, co uczynił później, a mianowicie, że jako emerytowany profesor włączył się w obronę wartości patriotycznych, narodowych, w obronę polskiej suwerenności ekonomicznej i politycznej popierając Radio Maryja!? [Gdy jeszcze Radio Maryja robiło wrażenie, iż istotnie jest katolickie admin] Te pytania można mnożyć [163].
Wydany kalendarz z okazji 100-lecia KUL-u bez Ojca Krąpca można sobie wyobrazić reakcję i zdziwienie wielu osób i środowisk, które wiedzą jak gigantyczną pracę na rzecz KUL Krąpiec wykonał. Ponadto powszechna jest wiedza o tym, że „Filozofia Krąpca jest zarówno ze względu na swą wszechstronność jak i doniosłość merytoryczną największym dokonaniem filozofii klasycznej w Polsce i świecie XX wieku [164].
No cóż, decyzja rektora Dębińskiego jest nie tylko haniebna, ale jest ona również groteskowa i co gorsza beznadziejnie głupia.
Magnificencjo! Wstyd, po prostu wstyd.
Cdn.
Henryk Dyrda
~ j
Oceniano 7 razy  -7
Wielka manipulacja wokół osoby Ojca Mieczysława Alberta Krąpca OP (9)
Posted by Marucha w dniu 2018-05-16 (środa)
W tym roku mija setna rocznica utworzenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz dziesiąta rocznica śmierci ojca Mieczysława Alberta Krąpca, rektora KUL- w latach 1970 1983. Te dwie rocznice ściśle się ze sobą wiążą.
Z okazji 100-lecia KUL został wydany kalendarz zatytułowany Nauczyciele wolności 1918 2018, w którym nie ma jakiejkolwiek wzmianki o o. Krąpcu. Coś niewiarygodnego! Nasuwa się pytanie, o co w tym wszystkim chodzi? Skąd tak kuriozalna decyzja?
O roli i zasługach o. Krąpca dla KUL kilkakrotnie już pisałem. Skrótowo przypomnę je raz jeszcze.
Krąpiec młody trzydziestoletni dominikanin rozpoczął wykłady na wydziale filozofii w 1951 roku. Trzykrotnie, w latach 1958 1961, a także 1969 1970 pełnił funkcję dziekana Wydziału Filozoficznego. W latach 1970 1983 był pięciokrotnie wybierany na stanowisko rektora.
Obejmując urząd rektora, zastał KUL w katastrofalnym stanie finansowym: brak pieniędzy, rozpadające się budynki jednym zdaniem bieda z nędzą. KUL-owi w każdej chwili groziła likwidacja. Siostra Z. Zdybicka wspomina: …wydrukowano nowe mapy Lublina, już bez KUL-u”.
Krąpiec wykonał gigantyczną pracę: załatwiał za granicą pieniądze, rozbudował uczelnię, za Jego rektorowania utworzono lub rozbudowano nowe wydziały, między innymi: zorganizowano Międzynarodowy Zakład Leksykograficzny Redakcji Encyklopedii Katolickiej; utworzony został w 1972 roku Zakład Duszpasterstwa i Migracji Polonijnej (od 1984 roku Instytut Badań nad Polonią Zagraniczną i Duszpasterstwem Polonijnym); reaktywowano w 1972 roku Sekcję Filologii Romańskiej i w 1982 roku Sekcję Filologii Angielskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych; reaktywowano w 1981 roku Wydział Nauk Społecznych z sekcjami psychologii, pedagogiki, socjologii; reaktywowano w 1983 roku sekcję Prawa na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych [153].
Uczynił z KUL uczelnię na światowym poziomie, zawarł szereg umów o współpracy z wieloma zagranicznymi uniwersytetami. Dbał o rozwój intelektualny i materialny. Zatrudniał wykładowców, przyjmował studentów wyrzuconych z innych uczelni ze względów politycznych.
Profesor Józef Franciszek Fert były prorektor KUL ds. dydaktyki i wychowania wspominając o. Krąpca podkreśla:
„Kolejnym wielkim powodem do dumy z życia księdza Krąpca jest to co zrobił dla uniwersytetu: przejął go w bardzo trudnych czasach niemal całkowitej jego likwidacji. Podczas moich studiów było już tylko 1500 studentów, polikwidowano wiele kierunków i katedr. Kiedy Ojciec Krąpiec wraz z profesorem Stefanem Sawickim przejęli władzę, rządzili trzynaście lat to też o czymś świadczy wielokrotnie byli wybierani powtórnie na to stanowisko i tworzyli znakomity tandem przywracając wiele z utraconych kierunków.
Powstały nowe wydziały, nowe katedry np. podzielił się Wydział Filozofii Chrześcijańskiej i powstał Wydział Nauk Społecznych, powstał Wydział Filozofii, a w następnym etapie powstał Wydział Matematyczno Przyrodniczy, a więc był stały rozwój. Powstały nowe zakłady międzywydziałowe, takie chociażby jak Międzywydziałowy Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida, który w rankingach ogólnopolskich zajmuje wysokie piąte miejsce; malutki zakład ogromnie wysoko zaszedł
I dalej:
„I jeszcze chcę koniecznie powiedzieć, mianowicie od czasów pełnienia przez Ojca Krąpca funkcji rektora uniwersytetu, rozpoczęła się jego rozbudowa. Pamiętam, że uniwersytet właściwie się rozsypywał to są przecież stare gmachy podominikańskie (to też jest symboliczne: KUL mieści się w dawnym klasztorze dominikańskim).
Otóż Ojciec Krąpiec i Stefan Sawicki rozpoczęli odbudowy i rozbudowy uniwersytetu, który warto to podkreślić z 1500 studentów (kiedy ja zacząłem studia w 1964 r.) zwiększył ich liczbę do ponad 20 tysięcy. On właśnie tchnął nowego ducha i nowe życie w ten zamierający uniwersytet (pokreślenie moje-H.D). od jego czasów zaczęły się niełatwe, ale dynamiczne i piękne dni KUL, rozrost ilościowy i jakościowy na wszystkich polach, a także terytorialny, bo przecież mamy i poza Lublinem swoje wydziały zamiejscowe. Nie do przecenienia są więc zasługi Ojca Krąpca dla naszego uniwersytetu [154].
Kolejne świadectwo o roli Krąpca przekazuje biskup Jan Śrutwa, rektor KUL w latach 1988-1989:
„Krąpiec w ciągu 13 lat pełnienia funkcji rektora wykazał się wielką inicjatywą; jego dziełem jest np. obecny wygląd głównego gmachu KUL. Za jego kadencji rozpoczęło się wydawanie pierwszych tomów Encyklopedii Katolickiej i dalej „Zawsze mówiliśmy, że olbrzymia większość polskiego Episkopatu wywodzi się z absolwentów KUL (80-85%). Było tak, zwłaszcza w czasach kiedy KUL był jedynym uniwersytetem katolickim od Łaby po Władywostok.
Kiedy w tamtych czasach komunistycznych wypadało jechać za granicę, jak choćby do Londynu, i tam szukać wsparcia finansowego u naszej Polonii to wtedy najpotężniejszym argumentem było to, że jest to kuźnia kadr dla polskiego Kościoła, dla katolickiej filozofii, dla rzetelnej teologii kuźnia, która jest nie do zastąpienia od Łaby po Tokio.
Potrafił prowadzić niezwykle trudne rozmowy z władzami państwowymi, gdy na czele PZPR stał Edward Gierek. W stanie wojennym, kiedy wszyscy byli przerażeni, Ojciec Krąpiec na posiedzeniu Senatu dał pod głosowanie sprawy odnowienia Wydziału Nauk Społecznych na KUL, zlikwidowanego przez władze komunistyczne w pierwszych latach po II wojnie światowej. Wiedział, że władza, która czuje się bardzo silna, może tutaj ustąpić dla zjednania sobie chociażby takiej instytucji jak KUL a szerzej Kościół katolicki w Polsce. Więc jako rektor uczelni decydował w sposób bezpośredni i w sposób pośredni o jej rozwoju, a jej rozwój to w efekcie nowe kadry wychodzące z tej uczelni [155].
Ks. prof. Antoni Dębiński był studentem KUL w czasach rektorowania Krąpca. Studiował, uczestniczył w życiu akademickiej wspólnoty. Musiał widzieć jak uczelnia się rozbudowuje, rozwija. Pewno dostrzegał to jak Krąpiec ze swoimi najbliższymi współpracownikami uczynił z KUL uczelnię o charakterze i zasięgu światowym.
Wychodzi jednak na to , iż Dębiński nie jest w stanie zrozumieć i przyjąć do wiadomości tych podstawowych faktów. Nie rozumie, że gdyby nie Krąpiec dawno by już KUL nie było, a tym samym nie byłoby jubileuszu 100-lecia uniwersytetu. I co pewno najważniejsze dla Dębińskiego, nie byłby on rektorem KUL, może byłby rektorem innej uczelni, co jest mało prawdopodobne
~ cwaniak
Oceniano 12 razy  +12
nie ma co się śpieszyć - poczekam aż do tego pakietu nowe pokrycie dołożą
Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu bilgorajska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Przy komentarzu niezarejestrowanego użytkownika będzie widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj/Zarejestruj się.
w niedzielę, godzina 20:07 Brodziaki
Piknik historyczny w Brodziakach
OSP w Brodziakach, GOK w Biłgoraju, GRH "Wir" z Biłgoraja oraz wójt gminy Biłgoraj zaprosili na kolejny już Piknik Historyczny w Brodziakach. Wydarzenie odbyło się w niedzielę 2 października.
w środę, godzina 08:05 Biłgoraj
Wygrana w Lotto padła w Biłgoraju
w czwartek, godzina 08:28 Józefów
Kolizja z udziałem oznakowanego radiowozu
24 września 2022 Gorajec
Wkrótce ciężarówki ominą Biłgoraj
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74. Droga powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Dzięki realizacji tej inwestycji ciężarówki ominą Biłgoraj.
w środę, godzina 07:18 Biłgoraj
Mostu już nie ma, przejazdu też
w czwartek, godzina 11:20 Powiat
Złodzieje katalizatorów znów aktywni
w sobotę, godzina 17:38 Łukowa
Łukowa gra dla Mirka
Stowarzyszenie Kobiet Gminy Łukowa zaprosiło na festyn charytatywny pod hasłem "Gramy dla Mirka". Wydarzenie odbyło się w sobotę 1 października na placu przy Szkole Podstawowej w Łukowej.
w poniedziałek, godzina 14:49 Turobin
Mieszkaniec Turobina walczy o względy rolniczki w telewizyjnym show
we wtorek, godzina 08:18 Biłgoraj
Sytuacja Ani pogarsza się z każdą chwilą
27 września 2022 Biłgoraj
Podejrzany o pedofilię 59-latek zatrzymany w Biłgoraju
Na terenie Biłgoraja został zatrzymany 59-letni mężczyzna, który pisał niestosowne treści do osoby podającej się za 10-letnią dziewczynkę. Złapał się na haczyk zarzucony przez grupę "Dzieciak w sieci". Do zatrzymania podejrzanego o pedofilię doszło w minioną sobotę, w niedziele usłyszał zarzuty.
w środę, godzina 10:38 Biłgoraj
Zmiany w kierownictwie KP PSP
w sobotę, godzina 21:05 Aleksandrów
Mężczyzna przygnieciony przez drzewo. Zmarł na miejscu [AKTUALIZACJA]
29 września 2022 Majdan Nowy
Zamordowani za chęć niesienia pomocy
Jan Gniduła, Katarzyna Kowal, Józef Kowal, Anastazja Łubiarz, Marianna Łubiarz, Katarzyna Margol oraz Kazimierz Szabat zostali zamordowani za pomoc Żydom w czasie okupacji niemieckiej. Dziś, w czwartkowe południe 29 września zostali "Zawołani po imieniu". Uroczyście odsłonięto pomnik poświęcony mieszkańcom gminy Księżpol.
w niedzielę, godzina 18:50 Biłgoraj
Udało się wygrać 100 tys. zł?
w niedzielę, godzina 13:20 Biłgoraj
34. raz biegali ulicami miasta
23 września 2022 Korczów
Ćwiczenia pod kryptonimem "Korczów 2022"
W piątek 23 września na terenie gminy Biłgoraj rozpoczęły się ćwiczenia pod kryptonimem "Korczów 2022", podczas których swoje umiejętności doskonalili strażacy, policjanci i terytorialsi.
w czwartek, godzina 11:31 Kraj
2. stopień alarmowy BRAVO
29 września 2022 Biłgoraj
Ponad sto osób chciało oddać krew dla Ani
29 września 2022 Biłgoraj
"Czwórka" ma pół wieku
Szkoła Podstawowa nr 4 w Biłgoraju powstała w 1972 roku. Obchody jubileuszu 50-lecia, na które złożyła się msza święta oraz uroczysta akademia, zorganizowano w czwartek 29 września.
23 września 2022 Biłgoraj
Dodatek na ogrzanie domu. Kto nie dostanie pieniędzy?
we wtorek, godzina 14:19 Biłgoraj
Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego
30 września 2022 Biłgoraj
Zarząd Powiatu spotkał się z pracownikami DPS-ów. Tematem podwyżki płac
Pracownicy Domów Pomocy Społecznej, prowadzonych przez powiat biłgorajski dostali podwyżki, średnio po 500 zł. Decyzję władz powiatu ogłosił dziś starosta Andrzej Szarlip, po posiedzeniu Zarządu Powiatu, na spotkaniu z dyrekcjami obu placówek i przedstawicielami związków zawodowych i pracowników oraz "Solidarności".
w czwartek, godzina 09:07 Biłgoraj
Dorzuć się do rockującej muzyki
w sobotę, godzina 12:43 Smólsko Duże
Zaginiony 65-latek odnaleziony. W poszukiwaniach wykorzystano drona z kamerą termowizyjną
Wszelkie prawa zastrzeżone bilgorajska.pl
Pełna wersja
Polityka Prywatności RODO Kontakt
Fotowoltaika