REKLAMA
Pełna wersja
BIŁGORAJ Rozmowa z Danutą Łagożną, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju
2011.02.03 11:10

To był rok wytężonej pracy

O tym jaki był miniony 2010 rok dla PUP w Biłgoraju, a także o planach na rok obecny rozmawiamy z Danutą Łagożną dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
To był rok wytężonej pracy

Gazeta Biłgorajska: - Jaki jest poziom bezrobocia na terenie powiatu biłgorajskiego w porównaniu z innymi powiatami w województwie lubelskim?

Danuta Łagożna: - Na dzień 31.12.2010r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju zarejestrowanych było 3.442 osoby, czyli o 343 osoby bezrobotne mniej, niż w tym samym okresie 2009 r. Do pobierania zasiłku uprawnionych było 475 osób. Na przestrzeni 2010 r. w PUP w Biłgoraju zarejestrowano łącznie 8.789 osób bezrobotnych, z tego w grudniu - 935 osób. Średnio w miesiącu rejestrowało się 730 osób. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba rejestracji zwiększyła się o 707 osób tj. 8,7%. Do końca grudnia 2010 r. z ewidencji Urzędu wyrejestrowano łącznie 8.018 osób, w tym w miesiącu grudniu 546 osób. W analogicznym okresie 2009 roku wyrejestrowano 7.874 osoby. Liczba wyrejestrowań zwiększyła się o 1,8% w stosunku do roku ubiegłego.

W listopadzie 2010 r. w powiecie biłgorajskim odnotowano najniższy wskaźnik bezrobocia w województwie lubelskim (6,8%). W dalszej kolejności najniższe stopy bezrobocia na obszarze województwa lubelskiego odnotowano w powiatach: lubelskim grodzkim - 9,4 %, łukowskim - 10,1 %, puławskim - 10,3 %.

Najwyższy poziom bezrobocia natomiast wystąpił w powiatach: włodawskim - 19,4%, świdnickim - 16,4 % i chełmskim - 16%. Stopa bezrobocia w kraju wynosiła (11,7%) a dla województwa lubelskiego (12,3%).

- Proszę powiedzieć jaki był 2010 rok dla PUP w Biłgoraju?

- Rok 2010 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju był rokiem wytężonej pracy nie tylko z uwagi na uruchomienie od stycznia Centrum Aktywizacji Zawodowej i dostosowanie pracy oraz obsługi klientów do nowej struktury organizacyjnej, jak też sukcesywne działania związane z pozyskiwaniem dodatkowych środków na realizację projektów i programów rynku pracy.

- Jaką kwotę w ubiegłym roku miał do rozdysponowania PUP i na co została ona wykorzystana?

- W 2010r. PUP w Biłgoraju dysponował środkami w łącznej kwocie 14.771.000 zł. Były to środki przyznane algorytmem oraz pozyskane na realizację programów rynku pracy w ramach konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jak też pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów. W ramach tych środków zostało zrealizowanych 10 programów mających na celu łagodzenie skutków bezrobocia poprzez wspieranie pracodawców tworzących nowe miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych(44), robót publicznych (185), doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy (120), wspieranie samozatrudnienia poprzez udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (230) oraz innych form aktywizacji zawodowej tj. staże (854), szkolenia (435).

Ponadto 16 osobom udzieliliśmy dotacji w wysokości do 40 tys. zł w ramach projektu realizowanego ze środków EFS pn. "Twoja firma twoją szansą."

Należy również podkreślić, że w 2010r. liczba ofert pracy pozyskanych przez pośredników wyniosła 2.885 czyli o 25% więcej niż w roku poprzednim. Połowę z nich stanowią miejsca pracy subsydiowanej tzn. współfinansowane przez urząd pracy.

- Jak co roku PUP organizował szkolenia, proszę powiedzieć ile udało się zrealizować i jakie to były szkolenia?

- W ramach pomocy udzielanej osobom bezrobotnym urząd oferuje bezpłatne szkolenia grupowe. W ubiegłym roku zorganizowano je w 21 kierunkach. Ponadto PUP organizował na wniosek bezrobotnych szkolenia indywidualne. Łącznie ze szkoleń grupowych i indywidualnych skorzystało 435 osób tj. o 152 osoby więcej niż w roku 2009.

- W których brała udział największa liczba osób?

- Najchętniej ze szkoleń grupowych wybierano szkolenia w zawodach budowlanych, związanych z projektowaniem terenów zieleni oraz rachunkowością małych i średnich przedsiębiorstw. Osoby bezrobotne wykazywały również duże zainteresowanie uzyskaniem uprawnień operatorów sprzętu ciężkiego budowlanego: koparki, koparko-ładowarki.

- Jednak szkolenia to nie jedyna forma pomocy, jaką PUP oferuje osobom bezrobotnym. Proszę powiedzieć w jaki inny sposób pomagają Państwo bezrobotnym?

- Oprócz wymienionych wyżej form pomocy osoby bezrobotne mogą korzystać z usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz pomocy w Aktywnym poszukiwaniu pracy organizowanym w Klubie Pracy.

- Jakie plany ma Urząd na ten rok, jakie działania będziecie Państwo podejmować?

- Rozpoczynający się rok również zapowiada się intensywnie pod względem realizacji zadań. Miesiące styczeń i luty to czas wzmożonej rejestracji osób, którym umowy o pracę rozwiązały się z końcem ubiegłego roku. Czas oczekiwania na dokonanie rejestracji zdecydowanie wydłużył się pomimo zaangażowania dodatkowych pracowników urzędu do realizacji tego zadania.

Na rok bieżący planujemy szereg działań zmierzających do aktywizacji lokalnego rynku pracy a w szczególności wspierania pracodawców tworzących nowe miejsca pracy. Chcemy pomagać głównie tym osobom bezrobotnym, którym trudno jest znaleźć i utrzymać zatrudnienie tj. osobom po 50 roku życia kobietom, osobom niepełnosprawnym oraz młodzieży rozpoczynającej start zawodowy. Realizacja naszych planów uzależniona jest jednak od ilości środków, jakie będziemy posiadać. Ogromny niepokój budzą prognozy dotyczące tak dużego ograniczenia środków Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych w 2011 roku. Mając na uwadze zapowiedzi bardzo trudnej sytuacji aktualnie podejmujemy działania zmierzające do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na pomoc osobom bezrobotnym.

Ponadto w swoich działaniach w roku bieżącym dążyć będziemy do wykorzystania każdej możliwej szansy na pozyskanie dodatkowych środków na aktywizację lokalnego rynku pracy.

- Dziękuję za rozmowę.

- Dziękuję.

En
En dodany 3 lutego 2011
 
Odsłon: 11717

Czytaj podobne

Waszym zdaniem (18)

~ ak
Oceniano 1 raz  +1
Mnie tez myśleli, że dam się wrobić jakim oszustom w staże .Za friko to niech sobie frajerzy tyrają .Staż to jest takim wabikiem wyzyskiwaczy /dobra pułapka ma atrakcyjnie wyglądające wabiki/.Jak pracodawca widzi ,że pracownik ma ochocze podejście do pracy to chwali ale tylko do czasu końca stażu.Potem okazuje się, że oto właśnie nie sprostał ich wymaganiom i żegnaj .Przyjmują nowych frajerów i koło wyzyskiwania się dalej kręci i ich pracodawców zasrane interesy. Ale wtem oto jak koniec roku szkolnego dobiegnie końca albo po wakacjach nagle miejsce pracy staje się wolne i wskakuje pociotek albo synalek Prezesa wskakuje na miejsce figuranta.Początek końca każdej firmy czy instytucji zaczyna się od wkręcania rodziny .Zaczyna się wtedy koszmar i pasmo fałszywych oskarżeń i wrabiania niewinnych ofiar pociotków .
Ja np miałem tego pecha, że nie pale i nie pije to ja byłem ten zły /nieczęstujący ponoć mających papierosy a sępów/ w środowisku palaczy którzy wypalali od 8 do 12 papierosów przysiadając sobie w tym czasie na wykurzenie sobie każdego kolejnego.
Cichaczem wszędzie można lufę walnąć ale nie częstować palantów jako frajer.A z piciem trzeba uważać bo pijaki to złodzieje a wygląda,że palacze to też złodzieje.Bo oni robili a pewnie domyślicie się kto nie robił w tym czasie jak oni palili ? A tam gdzie alkohol to znajdują się pojedynczy mistrzunie a reszta im tylko pomaga w związku z czym im gro kasy a reszta niech się opędzi smakiem.
A najlepsze jest Szefostwo które skwituje jednym słowem -debile ./debile strzygące szczurów-pracowników .A jak wiadomo szczury i tak mają krótkie futra/Zarząd to kanarki.
~ x
Oceniano 1 raz  +1
Z mojej strony to bardziej apel do młodych ludzi- zastanawiajcie przed wyborem studiów , czy znajdziecie po danym kierunku ewentualną pracę. Nie dziwi mnie, że kształcimy bezrobotnych , bo na litość boską po co w 30 tys. mieście 2 tys. ludzi po kulturoznawstwie, kolejne 3 tys. po anglistyce i zarządzaniu ... Może warto pomyśleć o zdobywaniu konkretnego zawodu - mechanik. krawiec itd. Niestety przyszła moda na wyższe wykształcenie,za którym nic nie idzie - później z oburzeniem stwierdzamy, że magister ma kopać rowy za 800 zł...
~ tomeczek
Oceniano 5 razy  +5
co do pracowników UP...jaki pan taki kram..przykład idzie z góry
~ agnieszka
Oceniano 7 razy  +7
staże cd....he..he..więcej kasy:) ciekawe która z pań z UP chciałaby za taką kasę zapier...ciekawe kto odpowiada za brak zwrotu kosztów dojazdu??? WTF???
Majka
Oceniano 11 razy  +11
Te staże to jedna wielka ściema. W praktyce to wygląda tak, że stażyści są wykorzystywani do najgorszych prac, których stali pracownicy w firmach nie chcą wykonywać i muszą robić to stażyści za psie pieniądze. Ciekawa jestem czy któryś z pracowników UP w Biłgoraju chciałby skorzystać z tej "rewelacyjnej" formy promocji zatrudnienia..A żeby tego było mało,staże w tym roku zredukowane są z 6m-cy do 5 i mniej. Jeżeli chodzi o UP w Biłgoraju, to nie ma w ogóle mowy by tam coś osiągnąć, ponieważ nie ma czegoś takiego jak indywidualne podejście do petenta i pomoc w znalezieniu zatrudnienia poprzez umożliwienie przystąpienia do jakiegoś kursu bądź przedłużenie stażu. W UP w Biłgoraju chodzi o to by jak najwięcej osób wypchać na staż i chwilowo poprawić sobie statystyki, a nie o to by osoby po stażu czy kursie znalazły zatrudnienie i nie rejestrowały się ponownie jako osoby bezrobotne. I to jest to całe: "umożliwienie jak największej liczbie osób odbycia stażu". Ciekawa jestem również kto nawalił w kwestii braku zwrotu kosztów dojazdu dla stażystów czy pani dyrektor Łagożna czy Starostwo Powiatowe w Biłgoraju? Jakoś w innych miastach woj. Lubelskiego nie ma takich problemów!!!!Lepiej by było pomóc garstce osób ale skutecznie!!!! Ponad to staże organizowane są z Funduszu Pracy i przypominam, że to my wszyscy pracujący płacimy składki na ten fundusz. Fundusze unijne też można by było lepiej wykorzystać!!!! Nie zmniejszy się stopa bezrobocia przy takiej uznaniowej polityce...bo tak... Pracownicy UP powinni być pomocni i MILI!!!
A pani dr niech się tak nie cieszy ze spadku bezrobocia. Ludzie wyjeżdżają za granicę, albo rejestrują się w KRUS-ie!!!!!!!!!
Gratuluję tej wytężonej pracy!!!
~ biłgorajanka
Oceniano 3 razy  +1
Piszę co myślę - to jest tak zwany subiektywny obiektywizm;)
Miłej niedzieli również życzę:)
~ tutejszy
Oceniano 3 razy  +1
Za sarkazm,trzezwe spojrzenie na rzeczywistość oraz ciety jezyk Biłgorajanka tak mi to przyszło do głowy.Miłej Niedzieli.
~ biłgorajanka
Oceniano 2 razy  0
~ tutejszy a co Ci przyszło do głowy z tą randką? hihi
A z ~ kasią też się zgadzam w zupełności:) pozdrawiam Was oboje:)
~ tutejszy
Oceniano 3 razy  +1
Kasia coś w tym jest,ja również spotkałem sie z podobną opinią jak Twoja,słyszałem nawet o swoistej hegemonii ponoć to tylko plotki ale w każdej plotce jest ziarnko prawdy.
PS.Pozdrawiam Biłgorajankę,warto było spróbować.
~ biłgorajanka
Oceniano 4 razy  -2
No przykro mi bardzo ale jestem szczęśliwa mężatka:)
Ale dziękuję za propozycję:)
~ tutejszy
Oceniano 4 razy  -4
Biłgorajanka jak można umówić się z Tobą na randkę?
~ biłgorajanka
Oceniano 7 razy  +3
Niestety ale władza uderza do głowy...
Jak to ludzie potrafią się zmienić jak na stołek siądą...
~ kasia
Oceniano 4 razy  +4
No ktoś tu pisze o tym że pracownicy są niemili ale jak spojrzeć na najwyższy stołek w urzędzie to nie ma się co dziwić, przykład idzie z góry
~ petent
Oceniano 10 razy  +2
... do pan i panów w Urzedach : TO WASZ ZASR....NY OBOWIĄZEK BY BYĆ MIŁYM I UŚMIECHNIĘTYM W SWOIM MIEJSCU PRACY !!!!!
~ mieszkanka
Oceniano 9 razy  +1
Nie wiecie, że nie chodzi się tylko pospisać listy? Czasy i przepisy ciągle się zmieniają. Ale najlepiej jest mówić, że Panie te są wredne, niemiłe, tylko siedzą i piją kawę. One też są ludźmi i każdy ma lepszy czy gorszy dzień. Nie ich wina, że pracują akutar na tym stanowisku. One ofert nie "urod". Tutejszy sam pisałeś, że składałeś i czekasz. Wiedzą wszyscy jak jest u nas. Ja już nie zliczę ile złożyłam cv. Nikt nie lubi czekać w kolejce, ale najwięcej żali jest jeżeli czeka się w tym urzędzie. Na poczcie, w banku czy sklepie też się czeka, nie raz i dłużej i obsługa bywa bardziej nieprzyjemna, ale o tym na forum nikt nie pisze, bo nie ma takich artykułów które można by było skomentować. Nie powinno się oceniać organizacji, tak jak człowieka po pierwszym wrażeniu, tylko poznać od wewnątrz i dopiero wtedy oceniać. A teraz na pewno napiszecie, że odezwała sie urzędniczka w obronie i co ona wie. Nie jestem pracownikiem, ani nie należę do rodziny żadnej z osób tam pracujących. Po prostu mam szacunek do ludzi i do pracy którą wykonują.
~ biłgorajanka
Oceniano 9 razy  +3
Jest w PUP-ie kilka normalnych i życzliwych osób ale jest to garstka pracowników niestety!!!
A chciałam zaznaczyć że urząd jest dla ludzi a nie ludzie dla urzędu i jest to ich zasr... za przeproszenie interes aby traktowano bezrobotnych z należytym szacunkiem i godnością!!!!
~ tutejszy
Oceniano 5 razy  +1
Urząd jak to urzad być musi ale czy spełnia on swoje przeznaczenie?Cóż każdy kto miał z nim kontakt może to ocenić,ja też wzorem biłgorajanki pokusze się o słów kilka.Bezrobocie jest na takim poziomie jaki stwierdza urząd ale czy to jemu zawdzieczmy ten procent to watpliwa sprawa,raczej w gre wchodzi tu zaradność mieszkancow naszego powiatu którzy wyjeżdżając za granicę w celach zarobkowych obniżają w ten sposób bezrobocie powiatu wpływajac na "sukces" urzędu,także poszukiwanie pracy własnym sumptem przynosi wymierniejsze korzyści od tego co nam oferuje urząd.
Jeśli chodzi o "arogancje dziuń" to przydałoby sie troche uprzejmości ze strony Pań urzedniczek bo to i czas spedzony w pracy bylby przyjemniejszy i potencjalny petent nie szedłby tam jak na skazanie wiedzac ze jest ktoś kto pomoże w odmianie losu bezrobotnego.Swoja drogą kiedy odwiedziłem urząd celem podpisania owej magicznej listy obecnosci pozdrawiajac panie po drugiej stronie biurka radosnym "dzień dobry"usłyszałem ciszę to w jednej chwili poczułem sie jak intruz który zatruł chwile błogiego urzedniczego spokoju ale coz pewnie to byl poniedzialek a kofeinowa dawka energi juz wystygła.Troche urzedniczej uprzejmości naprawdę rozjasniłoby tą pogrzebową atmosferę urzedu.
Praca w Biłgoraju wiadomo niełatwo ją znależć,wiem z doświadczenia sam w grudniu i styczniu złożyłem cv w 10 różnych miejsc oczywiscie bez skutku potwierdzając jednoczesnie tezę że bez znajomości nie ma co liczyć na dobrą pracę w Biłgoraju.Co według mnie znaczy dobrą już wyjaśniam to taka gdzie szef jest w porzadku,gdzie pieniązki sa wypłacane w terminie i gdzie bede zatrudniony na cały etat wiedząc że nikt nie bedzie chciał mnie oszukać i potraktuje jak człowieka.
Ze swojej strony chcialbym podsunac pewien pomysł tak dla usprawnienia pracy urzędu,byłoby by chyba łatwiej gdyby na internetowych stronach przy ofertach pracy podać firme,nazwe stanowiska pracy oraz kontakt do ewentualnego pracodawcy.
Pozdrawiam panią I.R za okazaną pomoc i doradztwo.
~ biłgorajanka
Oceniano 15 razy  +7
Tak tak najniższy stopień bezrobocia w województwie, masa szkoleń, aktywne formy pracy, wspieranie pracodawców, itd...
Jak to wszystko pięknie brzmi tylko chyba Pani dyrektor zapomniała o szarej strefie, o osobach, które przez lata chodzą podpisywać tą śmieszną listę i od lat są bezrobotne a chcą pracować!!!
W szanownym urzędzie pracy siedzą ciotki - pociotki władz ze starostwa i innych urzędów, którym się wydaje że wszystkie rozumy pozjadały a bezrobotnego traktują jak śmiecia!!! Nie mają szacunku do człowieka za grosz!!!
Wcale nie dziwię się że ludzie olewają ten urząd i wyrejestrowują się lub nie przychodzą listy podpisać!
No i z tego względu szanowna Pani dyrektor ma taką małą stopę bezrobocia:) Jak jeszcze parę aroganckich dziuń posadzi na sali obsługi to może bezrobocie spadnie do 4% i Pani dyrektor zostanie ogólnopolskim dyrektorem roku!!! Teraz to modne - wójt jest w finałowej 10;)
Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu bilgorajska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Przy komentarzu niezarejestrowanego użytkownika będzie widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj/Zarejestruj się.
11 sierpnia 2022 Lubelszczyzna
Przybyło milionerów w województwie lubelskim. Ilu rozliczyło się w Biłgoraju?
W ciągu roku w województwie lubelskim przybyło 165 milionerów. W zeznaniach podatkowych za 2020 rok, dochód powyżej miliona złotych zadeklarowało 1190 osób, a za 2021 rok już 1355 osób. Najwięcej milionerów rozliczyło się Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Lublinie (305 osób), najmniej w urzędach skarbowych we Włodawie i Hrubieszowie (po 11 osób). A jak to wygląda w Biłgoraju?
dzisiaj, 07:57 Biłgoraj
Zakończono poszukiwania zaginionego mężczyzny
dzisiaj, 09:13 Biłgoraj
Zawodnicy "ZNICZA" w Narodowej Reprezentacji Polski
11 sierpnia 2022 Biłgoraj
Jerzy Buczko zostaje na stanowisku dyrektora RCEZ
Obecny dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju jeszcze przez co najmniej rok będzie zarządzał tą placówką. W środę 10 sierpnia taką decyzję podjął jednogłośnie Zarząd Powiatu, obradujący w pełnym - pięcioosobowym - składzie.
3 sierpnia 2022 Andrzejówka
Poszukiwania 17-latki zakończone
dzisiaj, 07:33 Biłgoraj
Z cmentarza zniknął kontener. Koniec z niesegregowanymi odpadami
8 sierpnia 2022 Biłgoraj
Uciekł z miejsca zdarzenia. Już został doprowadzony do prokuratury
Do tragicznego wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę w Luchowie Górnym. Kierujący mercedesem najechał na leżącego na jezdni 36-latka. 23-letni kierujący w niedzielę został doprowadzony do prokuratury. Postawiono mu zarzut nieudzielenia pomocy.
w niedzielę, godzina 16:02 Biłgoraj
Pchli targ w Biłgoraju
we wtorek, godzina 10:05 Biłgoraj
Wniosek o zmianę organizacji ruchu
10 sierpnia 2022 Powiat
Ranking zamożności samorządów. Najlepsze od lat miejsce Biłgoraja, spektakularny spadek Biszczy
Zamożność samorządów mierzona dochodem na osobę jest podstawowym wskaźnikiem, na podstawie którego każdego roku przygotowywany jest ranking gmin, powiatów i województw. To daje obraz, w których regionach żyje się lepiej. Gminy z terenu powiatu biłgorajskiego radzą sobie różnie. Jedna z nich zaliczyła spektakularny spadek, bo aż o prawie 500 miejsc. Najlepsze miejsce od lat zajęło miasto Biłgoraj.
w środę, godzina 07:42 Biłgoraj
Kwesta podczas Festiwalu Kultur. Ile udało się zebrać?
w poniedziałek, godzina 11:38 Biłgoraj
Piorun uderzył budynek biłgorajskiej straży
w piątek, godzina 07:18 Biłgoraj
6. Charytatywny Bieg PKO zawita do Biłgoraja
W drugiej połowie sierpnia ruszają zapisy do 6. PKO Biegu Charytatywnego. W tym roku jedną z 12 lokalizacji będzie Biłgoraj. Kiedy odbędzie się bieg?
w niedzielę, godzina 14:55 Biłgoraj
Moto Piknik Rodzinny, czyli pożegnanie starego autodromu
we wtorek, godzina 08:21 Biłgoraj
Niebezpieczny tydzień
w środę, godzina 20:56 Biłgoraj
Mini Łazienki w Biłgoraju?
W środowe popołudnie 17 sierpnia odbyły się spotkania konsultacyjne władz miasta i projektantów z mieszkańcami dwóch biłgorajskich osiedli Różnówka i Rapy. Dotyczyły planu rewitalizacji tych terenów. Jakie padały pomysły?
10 sierpnia 2022 Biłgoraj
Wysyp gwiazd w Biłgoraju
10 sierpnia 2022 Biłgoraj
Strażnik poszukiwany
dzisiaj, 08:36 Biłgoraj
Można składać wnioski o dodatek węglowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju informuje, że od dnia 17 sierpnia 2022 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
w poniedziałek, godzina 14:29 Biłgoraj
Pokaz sprzętu wojskowego
7 sierpnia 2022 Luchów Górny
Śmiertelny wypadek z udziałem pieszego
Wszelkie prawa zastrzeżone bilgorajska.pl
Pełna wersja
Polityka Prywatności RODO Kontakt
Fotowoltaika Biłgoraj