REKLAMA
Pełna wersja
ALEKSANDRÓW Oświadczenia majątkowe
2011.03.29 09:57 | aktualizacja: 2011.03.29 20:37

Zaglądamy do portfeli radnych

Każdy radny, wójt czy burmistrz w terminie do 30 dni po ślubowaniu miał obowiązek złożyć swoje oświadczenie majątkowe. Tym razem przedstawiamy Państwu stan posiadania radnych Rady Gminy Aleksandrów.

Jerzy Bielak (ur. 10 lipca 1966 r.) jest radnym Rady Gminy Aleksandrów, a także prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży materiałów budowlanych. Świadczy również usługi budowlane. Działalność ta przyniosła radnemu dochód w wysokości 26 tys. zł. W swoim oświadczeniu majątkowym, składanym na początek kadencji Jerzy Bielak podał, że posiada dom o powierzchni 160 m2, którego wartość to 180 tys. zł. Radny ma także gospodarstwo ogólnorolne o powierzchni 2,47 ha i wartości 19 tys. zł. Z tego tytułu w ubiegłym roku osiągnął dochód w wysokości 1 400 zł. Z tytułu diety otrzymał natomiast 1 702 zł. Radny jeździ samochodem osobowym marki Renault Scenic z 1999 r. Zobowiązania pieniężne to kredyt obrotowy zaciągnięty w BS na kwotę 200 tys. zł.

Tadeusz Błażyński (ur. 10 lipca 1953 r.) również jest radnym Rady Gminy w Aleksandrowie. Radnemu w ubiegłym roku nie udało się zaoszczędzić żadnych środków pieniężnych. Ma za to dom o powierzchni 138 m2, którego wartość została oszacowana na 70 tys. zł. Wspólnie z żoną posiada także gospodarstwo rolne, którego powierzchnia to 8,38 ha, a wartość 80 tys. zł. Przyniosło ono dochód w wysokości 2 tys. zł. Pozostałe źródła dochodów radnego to dieta - 1 725 zł oraz renta - 539 zł. Tadeusz Bażyński posiada samochód osobowy marki Volkswagen Passat z 2001 r.

Tadeusz Kazimierz Ćmil (ur. 4 marca 1972 r.) w ubiegłym roku nie zgromadził żadnych oszczędności. Posiada natomiast dom o powierzchni 180 m2, którego wartość to 150 tys. zł. Jest również właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni ponad 10 ha i wartości 75 tys. zł. Jak wynika z oświadczenia majątkowego, radny w ubiegłym roku miał dwa źródła dochodów: dieta - 2 300 zł oraz renta z KRUS - 8 502 zł. Tadeusz Ćmil nie posiada samochodu, nie spłaca także kredytu.

Janusz Kazimierz Jabłoński (ur. 19 lipca 1964 r.) jest rolnikiem. W ubiegłym roku radnemu udało się zaoszczędzić nieco ponad 10 tys. zł. Jest także współwłaścicielem domu o powierzchni 120 m2, którego wartość została oszacowana na 170 tys. zł. Ma również gospodarstwo rolne o powierzchni 2,82 ha i wartości 100 tys. zł. Z tego tytułu osiągnął dochód w wysokości 200 zł. Pozostałe nieruchomości będące w posiadaniu radnego to las o powierzchni 1,9 ha i wartości 40 tys. zł. Dieta Janusza Jabłońskiego wyniosła 12 650 zł. Uzyskał on także dochód z działalności gospodarczej w wysokości 11 448 zł.

Stanisław Kamiński (ur. 30 sierpnia 1962 r.) poza pracą w Radzie Gminy prowadzi także gospodarstwo rolne, którego powierzchnia, jak wynika z oświadczenia majątkowego, to 7,40 ha, wartość natomiast została oszacowana na 80 tys. zł. Z tego tytułu osiągnął dochód w wysokości 1 tys. zł. Radny zaoszczędził natomiast 28 tys. zł, a jego dieta w ubiegłym roku wyniosła 1 150 zł. Jest również właścicielem domu, którego powierzchnia to 70 m2, a wartość 50 tys. zł. Ponadto w posiadaniu radnego znajdują się: ciągnik Ursus z 1995 r. oraz samochód osobowy marki Nissan Primera z 2000 r.

Krzysztof Koszarny (ur. 20 maja 1967 r.) jest pracownikiem fizycznym, pracuje w firmie ELDREW. Zajęcie to przyniosło radnemu dochód w wysokości 11 500 zł. Nie udało mu się jednak zaoszczędzić żadnych środków pieniężnych. Posiada natomiast dom o powierzchni 120 m2 i wartości 40 tys. zł. Jest także właścicielem gospodarstwa ogólnorolnego, którego powierzchnia to 4,70 ha, a wartość 40 tys. zł. Z tego tytułu radny w ubiegłym roku zarobił 3 tys. zł. Dieta natomiast to kwota 276 zł. Ponadto Krzysztof Koszarny pełni funkcję sołtysa, przyniosło mu to dochód w wysokości 1 110 zł. Radny jeździ samochodem osobowym marki Skoda z 1997 r.

Feliks Kowalczuk (ur. 2 sierpnia 1962 r.) jest radnym Rady Gminy Aleksandrów. W ubiegłym roku nie zaoszczędził żadnych środków pieniężnych. Jest współwłaścicielem domu o powierzchni 200 m2, którego wartość, jak podał w oświadczeniu majątkowym, to 250 tys. zł. Wspólnie z żoną posiada także gospodarstwo ogólnorolne, którego powierzchnia to 1,04 ha, a wartość została oszacowana na 8 tys. zł. Z tego tytułu w ubiegłym roku radny uzyskał 3 tys. zł. Jego dieta wyniosła natomiast 805 zł. Feliks Kowalczuk posiada trzy samochody osobowe: Audi A6 z 1998 r., Volkswagen Golf z 1999 r. oraz BMW z 1997 r.

Henryk Krzemiendak (ur. 9 czerwca 1965 r.) jest radnym Rady Gminy. W ubiegłym roku zaoszczędził 2 tys. zł. Jest także współwłaścicielem domu o powierzchni 98 m2, którego wartość to 25 tys. zł. Posiada również gospodarstwo ogólnorolne, którego powierzchnia to 6,40 ha. Radny nie podał jednak jego wartości, ale przyniosło mu ono dochód w wysokości 800 zł. Pozostałe źródła dochodów to: renta chorobowa - 9 tys. zł, dieta - 250 zł oraz zarobki żony - 19 800 zł. Radny jeździ samochodem osobowym marki Fiat Panda z 2005 r., którego wartość to 10 tys. zł.

Zenon Franciszek Leleń (ur. 1 października 1961 r.) jest radnym Rady Gminy. Nie udało mu się w ubiegłym roku zaoszczędzić żadnych środków pieniężnych. Posiada natomiast dom o powierzchni 150 m2, którego wartość została ustalona na 80 tys. zł. Jak wynika z oświadczenia majątkowego, radny jest właścicielem gospodarstwa ogólnorolnego z zabudową zagrodową o powierzchni 4,42 ha i wartości 20 tys. zł. Z tego tytułu w ubiegłym roku osiągnął dochód w wysokości 1 800 zł. Radny prowadzi także działalność gospodarczą: firmę budowlano-handlową, która przyniosła mu dochód w wysokości 105 tys. zł. Dieta radnego wyniosła natomiast 1 403 zł. Zenon Leleń ma dwa samochody: Volkswagen Transporter z 1993 r. oraz Volkswagen Golf z 1998 r. Spłaca pożyczkę zaciągniętą na firmę w wysokości 80 tys. zł.

Józef Michoński (ur. 14 maja 1965 r.) prowadzi działalność gospodarczą: handel artykułami spożywczymi i przemysłowymi. To zajęcie dało mu dochód w wysokości 22 240 zł. Ponadto radny jest współwłaścicielem domu o powierzchni 156 m2 i wartości 150 tys. zł. Jest także w posiadaniu gospodarstwa ogólnorolnego, którego powierzchnia to 9,87 ha, wartość natomiast - 150 tys. zł. Z tego tytułu radny w ubiegłym roku osiągnął dochód w wysokości 3 tys. zł. Pozostałe nieruchomości, jakie posiada Józef Michoński to budynek handlowy o powierzchni 24 m2 i wartości 30 tys. zł oraz budynek handlowy o powierzchni 48 m2 i wartości 85 tys. zł.

Józef Zbigniew Nizio (ur. 26 maja 1964 r.) również prowadzi działalność gospodarczą. Radny zajmuje się usługami remontowo-budowlanymi. Z tego tytułu w ubiegłym roku osiągnął dochód w wysokości 18 tys. zł. Dieta natomiast to kwota 437 zł. Radny nie posiada żadnych oszczędności. Ma za to dom, którego powierzchnia to 138 m2, a wartość, jak wynika z oświadczenia majątkowego, to 200 tys. zł. Żona radnego posiada także mieszkanie o powierzchni 48 m2 i wartości 125 tys. zł. Ponadto Józef Nizio jest właścicielem gospodarstwa rolnego, którego powierzchnia to 3,70 ha, wartość została oszacowana na 30 tys. zł. Przyniosło ono dochód w wysokości 4 500 zł. Radny posiada także las, który wart jest 25 tys. zł oraz samochód osobowy marki Ford Scorpio z 1998 r.

Henryk Puźniak (ur. 18 kwietnia 1964 r.) poza pełnieniem funkcji radnego, pracuje w KP PSP w Biłgoraju. Jego wynagrodzenie w ubiegłym roku wyniosło 51 550 zł. Zasoby pieniężne, jakie udało się zgromadzić radnemu to kwota 12 tys. zł. Jest także właścicielem domu o powierzchni 120 m2, którego wartość to 200 tys. zł. Posiada również gospodarstwo ogólnorolne, którego powierzchnia to prawie 2 ha, a wartość to 30 tys. zł. Z tego tytułu osiągnął dochód w wysokości 1 tys. zł. Pozostałe nieruchomości będące w posiadaniu radnego to las o powierzchni 30 ha i wartości 20 tys. zł. Henryk Puźniak z tytułu pełnienia obowiązków społecznych otrzymał 437 zł, z działalności pozarolniczej natomiast 20 086 zł.

Bronisław Różański (ur. 24 sierpnia 1957 r.) jest radnym Rady Gminy, za pełnienie tej funkcji otrzymał dietę w wysokości 1 587 zł. W ubiegłym roku udało mu się zaoszczędzić 19 tys. zł. Jest także właścicielem domu o powierzchni 170 m2 i wartości 120 tys. zł. Ma również gospodarstwo ogólnorolne, którego powierzchnia to 4,1 ha, a wartość została oszacowana na 20 tys. zł. Z tego tytułu radny osiągnął dochód w wysokości 900 zł. Bronisław Różański posiada także ciągnik rolniczy z 1990 r.

Waldemar Surmacz ( ur. 25 lipca 1967 r.) jest starszym operatorem sprzętu specjalnego w KP PSP w Biłgoraju. Za pracę zawodową otrzymał wynagrodzenie w kwocie 45 879 zł. Natomiast wysokość diety to 966 zł. Radny posiada 6 tys. zł oszczędności, jak również dom o powierzchni 180 m2, którego wartość to 90 tys. zł. Ponadto radny jest w posiadaniu gospodarstwa ogólnorolnego, którego powierzchnia to 3,4 ha, a wartość to 30 tys. zł. Z tego tytułu w ubiegłym roku osiągnął dochód w wysokości 1 500 zł. Radny Surmacz jeździ samochodem osobowym marki Volvo V40 z 1999 r.

Zenon Torba (ur. 10 października 1972 r.) pracuje w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim, na stanowisku operator sprzętu specjalnego. W ubiegłym roku zaoszczędził 2 tys. zł. Posiada także dom o powierzchni 180 m2, którego wartość, wg oświadczenia majątkowego, to 120 tys. zł. Dodatkowo radny jest w posiadaniu gospodarstwa ogólnorolnego, które w ubiegłym roku przyniosło dochód w wysokości 800 zł. Powierzchnia gospodarstwa to 2,37 ha, wartość natomiast została oszacowana na 5 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia Zenon Torba otrzymał wynagrodzenie w kwocie 48 808 zł, dieta natomiast to kwota 1 081 zł, a pensja żony wyniosła 29 040 zł. Radny posiada samochód osobowy marki Toyota Avensis z 2004 r.

red.
red. dodany 29 marca 2011
 
Odsłon: 7535

Czytaj podobne

Waszym zdaniem (2)

mastalerz
Oceniano 1 raz  +1
Jerzy Bielak Radny jeździ samochodem osobowym matki Renault Scenic z 1999 r . Na swój nie stać ??? :)
~ wyjęty spod prawa?
Oceniano 2 razy  0
a wójt Biały to nie z Aleksandrowa?gdzie jego dochody?
Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu bilgorajska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Przy komentarzu niezarejestrowanego użytkownika będzie widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj/Zarejestruj się.
w sobotę, godzina 08:40 Gorajec
Wkrótce ciężarówki ominą Biłgoraj
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74. Droga powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Dzięki realizacji tej inwestycji ciężarówki ominą Biłgoraj.
w piątek, godzina 08:53 Biłgoraj
Dodatek na ogrzanie domu. Kto nie dostanie pieniędzy?
w czwartek, godzina 09:52 Biłgoraj
Pożar samochodu osobowego w Biłgoraju
w piątek, godzina 13:01 Korczów
Ćwiczenia pod kryptonimem "Korczów 2022"
W piątek 23 września na terenie gminy Biłgoraj rozpoczęły się ćwiczenia pod kryptonimem "Korczów 2022", podczas których swoje umiejętności doskonalili strażacy, policjanci i terytorialsi.
w sobotę, godzina 16:54 Biłgoraj
Piknik rowerowy "Tropem łosia i wilka"
w czwartek, godzina 09:04 Biłgoraj
Biłgoraj będzie oszczędzać energię?
w środę, godzina 11:46 Biłgoraj
Biłgoraj z drona
Bols Air Shoot zaprezentował film, na którym można obejrzeć Biłgoraj z lotu ptaka. Są Państwo ciekawi jak stolica powiatu wygląda z góry? Zachęcamy do obejrzenia.
w poniedziałek, godzina 13:09 Księżpol
Czołówka w Księżpolu. Dziecko trafiło do szpitala [AKTUALIZACJA]
w poniedziałek, godzina 11:42 Korczów
1,5 promila o 7 rano
we wtorek, godzina 08:05 Biłgoraj
Mieszkanka Biłgoraja skończyła 100 lat
Takie uroczystości nie zdarzają się często. Pani Wera Paluch, mieszkanka Biłgoraja skończyła 100 lat. Z tej okazji burmistrz Janusz Rosłan i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Mariola Kupryjaniuk złożyli Jubilatce najserdeczniejsze życzenia.
w sobotę, godzina 11:23 Biłgoraj
Bieg Charytatywny PKO
w piątek, godzina 07:45 Biłgoraj
Oddaj krew i pomóż mieszkance gminy Biłgoraj w walce z białaczką
we wtorek, godzina 15:45 Biłgoraj
Kamień węgielny pod budowę Centrum Rehabilitacyjno-Sportowego wmurowany
Na placu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Biłgoraju powstaje nowy obiekt - Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe. Dziś, we wtorek 20 września, przy udziale władz samorządowych wmurowany został kamień węgielny pod inwestycję, która pochłonie ponad 15 mln zł.
18 września 2022 Biłgoraj
Do Biłgoraja przyjadą Wojciech Sumliński i Marcin Rola
13 września 2022 Biłgoraj
Unieważniono postępowanie przetargowe. Przebudowy drogi nie będzie?
16 września 2022 Biłgoraj
Rocznica agresji sowieckiej na Polskę
W piątek 16 września w Biłgoraju odbyły się uroczystości związane z 83. rocznicą wkroczenia Armii Czerwonej na teren Polski, na które złożyła się msza święta, montaż słowno - muzyczny przygotowany przez młodzież z ZSBiO, wystąpienie starosty biłgorajskiego oraz złożenie wiązanek przy Krzyżu Katyńskim.
18 września 2022 Biłgoraj
Maraton po Ziemi Biłgorajskiej w strugach deszczu
w czwartek, godzina 14:17 Biłgoraj
Co? Gdzie? Kiedy?
15 września 2022 Frampol
Pamiętają o tragicznych wydarzeniach sprzed 83 lat
We wtorek 13 września, przypadła 83. rocznica bombardowania Frampola. O tej tragicznej dacie nie zapomniała miejscowa społeczność. W hołdzie ofiarom przygotowano montaż słowno-muzyczny oraz złożono wiązanki kwiatów.
w poniedziałek, godzina 08:23 Biłgoraj
Poszukiwania 13-latka zakończone
we wtorek, godzina 10:43 Biłgoraj
Policjanci poszukują właściciela walizki [AKTUALIZACJA]
w sobotę, godzina 09:06 Biłgoraj
Spotkanie z Sumlińskim i Rolą. "Pandemię wymyślili żydowscy globaliści"
W piątkowy wieczór 23 września, w Biłgoraju gościli Wojciech Sumliński i Marcin Rola, dziennikarze znani z poruszania kontrowersyjnych tematów. Spotkanie odbyło się w jednej z biłgorajskich restauracji i przyciągnęło prawdziwe tłumy. Sala pękała w szwach. Rozmawiano o pandemii, wojnie na Ukrainie, czy planach globalistów.
13 września 2022 Niemirów
Zderzenie trzech aut w Niemirowie. 1,5 tys. zł mandatu za nieprawidłowe wymijanie
11 września 2022 Biłgoraj
Pogoda nie odstraszyła uczestników garażówki [NOWE ZDJĘCIA]
Wszelkie prawa zastrzeżone bilgorajska.pl
Pełna wersja
Polityka Prywatności RODO Kontakt
Fotowoltaika