REKLAMA
Pełna wersja
KSIĘŻPOL
2022.05.06 21:30 | aktualizacja: 2022.05.06 21:35

Jubileusz "Biłgorajczyka" i koncert zespołu "¦l±sk"

W pi±tkowe popołudnie 6 maja, w Majdanie Starym zorganizowano koncert znanego w całym kraju zespołu "¦l±sk". Koncert odbył się w ramach obchodów jubileuszu 80-lecia Jana Kowala "Biłgorajczyka". Na wydarzenie zaprosili jubilat wspólnie z wójtem gminy Księżpol i Gminnym O¶rodkiem Kultury w Księżpolu.
Jubileusz "Biłgorajczyka" i koncert zespołu "¦l±sk"

Jan Kowal znany pod pseudonimem "Biłgorajczyk" to redaktor, autor wielu publikacji, ale także filantrop. W pi±tek 6 maja obchodził 80. rocznicę urodzin. Z tej okazji wspólnie z Gminnym O¶rodkiem Kultury w Księżpolu oraz wójtem gminy Księżpol zorganizowali wydarzenie, podczas którego zaplanowano wiele atrakcji.

Wydarzenie odbyło się na terenie stadionu le¶nego w Majdanie Starym i rozpoczęło się od laudacji prof. dr hab. Jana Mazura z UMCS w Lublinie.

Nie obyło się także bez życzeń. Gratulacje z okazji okr±głego jubileuszu i życzenia dalszych lat w zdrowiu składali m.in. starosta powiatu biłgorajskiego Andrzej Szarlip i burmistrz Biłgoraja Janusz Rosłan. Muzyczne życzenia jubilatowi złożyli też członkowie Chóru Męskiego "Klucz" z Majdanu Starego oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej.

Głównym punktem obchodów był koncert znanego w całym kraju Zespołu Pie¶ni i Tańca "¦l±sk" im. Stanisława Hadyny.

- Jestem bardzo wzruszony dzisiejszym wydarzeniem, jestem bardzo wrażliwy. Widz±c młodzież szkoln± sam wspominam dawne czasy. To tu zdobywałem pierwsze do¶wiadczenia. Dzi¶ tu mogę ¶więtować wraz z przyjaciółmi - powiedział Jan Kowal.

Osi±gnięcia Jana Kowala "Biłgorajczyka"

1. Publicystyka
Po 50 latach pracy dla ¦l±ska /1961-2011/ i po powrocie do Biłgoraja napisał na emeryturze w okresie 20010 - 2022 i opublikował w Nowej Gazecie Biłgorajskiej, w trybie non profit - 500 felietonów, jak również wydał je własnym sumptem w formie ksi±żkowej pod szyldem Biłgorajskiego Towarzystwa Literackiego, w 6 czę¶ciach jako Biłgorajskie Tematy o podtytułach; - 70 felietonów na 70 lecie, Cz. I, 2012 r - Pod choinkę, Cz. II, 2013 r.- Niedomknięta przeszło¶ć, Cz. III, 2015 r.- Na swoje 75 urodziny Cz. IV, 2017 r. - Dotykanie horyzontu Cz. V, 2019 r. - Pod presj± wieku Cz. VI. 2022 r.

W roku 2015 przekazał do Starostwa Powiatowego w Biłgoraju 150 kompletów swoich felietonów w formie scalonej pod nazw± Tryptyk, które Wydział O¶wiaty Starostwa Powiatowego w Biłgoraju rozprowadził do wszystkich szkół, bibliotek i placówek opieki społecznej powiatu biłgorajskiego.

Ponadto swoje felietony zamieszczał rokrocznie w Biłgorajskim Roczniku Społeczno - Kulturalnym " ASPEKTY", pocz±wszy od 2012 r.

2. Migawki z życiorysu
Jest Dzieckiem Zamojszczyzny, obecnie Ziemi Biłgorajskiej, a jako 13-miesięczne dziecko wywieziony na rękach matki do koncentracyjnego obozu na Majdanku i do obozów pracy w Rzeszy. Na ¦l±sk wyjechał w 1961 r., by studiować na Politechnice ¦l±skiej, na Wydziale Budownictwa i Architektury. Mieszkał w Majdanie Nowym, ukończył Szkołę Podstawow± w Majdanie Starym, a Liceum Ogólnokształc±ce w Biłgoraju.

3. Filantropia.
Zakupił dla Szkoły Podstawowej im Z. Krawieckiej w Majdanie Starym zestaw map do celów dydaktycznych i elektroniczne pianino oraz ufundował sztandar dla tej szkoły. Ufundował te'ż nagrody pieniężne dla uczniów szkoły w Majdanie Starym. Utworzył specjalny fundusz do dyspozycji szkoły W Majdanie Starym w kwocie 100 tys. zł. Opracował w zespole, pod swoj± redakcj± monografię pod tytułem "Pamięci Zofii Krawieckiej, imieniem której jest Szkoła Podstawowa w Majdanie Starym. Sfinansował maszty pod flagi dla gminy Księżpol. Wielokrotnie sponsorował Chór Męski "Klucz" w Majdanie Starym, LZS - klub piłki nożnej Tanew w Majdanie Starym, parafie pw. Piotra i Pawła w Majdanie Starym i parafie pw. ¶w. Jerzego w Biłgoraju, oraz Biłgorajskie Towarzystwo Literackie. W 2012 r. przekazał na rzecz społeczno¶ci Nadrzecza rzeĽbę plenerow± Tańcz±ca Para Młodożeńców.

4. Wydawnictwa ksi±żkowe
Pierwsze trzy tomy Biłgorajskich Tematów wydał jako Tryptyk, a Starostwo Powiatowe w Biłgoraju rozprowadziło je w 2005 r. do wszystkich swoich placówek szkolnych i bibliotecznych w liczbie ok. 120 adresów. Drugi Tryptyk z lat 2016- 2022 wydał w podobnej ilo¶ci. Ponadto dokonał wznowienia z własnym wstępem - głównie własnym kosztem - jako jedyne wydanie na ZamojszczyĽnie - dwóch bogato udokumentowanych wspomnień autora Leona Rowińskiego, partyzanta, ps. Kasztan - na Roztoczu, póĽniejszego Rektora Politechniki ¦l±skiej.

red.
red. dodany 6 maja 2022
 
Odsłon: 6851

Czytaj podobne

Waszym zdaniem (0)

Brak wpisów, Twój komentarz może byc pierwszy.
Zgodnie z ustaw± o ¶wiadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który ¶wiadczy usługi okre¶lone w art. 12-14, nie jest obowi±zany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu bilgorajska.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶ć wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczaj±ce wypowiedzi naruszaj±ce prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog± ponie¶ć z tego tytułu odpowiedzialno¶ć karn± lub cywiln±.
Przy komentarzu niezarejestrowanego użytkownika będzie widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj/Zarejestruj się.
w poniedziałek, godzina 14:52 Diecezja
Zmiany w parafiach
W poniedziałek 27 czerwca, podczas Dnia Kapłańskiego w Sanktuarium w Krasnobrodzie, biskup zamojsko-lubaczowski Marian Rojek ogłosił następuj±ce decyzje personalne dotycz±ce kapłanów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
dzisiaj, 08:44 Osuchy
Inscenizacja historyczna - Osuchy 2022
w ¶rodę, godzina 11:32 Powiat
Nowy pełnomocnik PiS w powiecie biłgorajskim
w niedzielę, godzina 17:07 Osuchy
78. rocznica największej bitwy partyzanckiej
Bitwa pod Osuchami była największ± i najbardziej krwaw± bitw± partyzanck± II wojny ¶wiatowej. W niedzielę 26 czerwca na cmentarzu partyzanckim zorganizowano uroczysto¶ci upamiętniaj±ce 78. rocznicę tych tragicznych wydarzeń. Honorowy patronat nad wydarzeniem obj±ł Prezydent RP Andrzej Duda.
dzisiaj, 07:15 Tarnogród
Tarnogrodzcy seniorzy podróżuj±
dzisiaj, 08:10 Biłgoraj
¦rodki na wyprawkę szkoln±. Od dzi¶ można składać wnioski
21 czerwca 2022 Biłgoraj
Powiatowy Dzień Olimpijczyka
We wtorek 21 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego zorganizowano Powiatowy Dzień Olimpijczyka. Uczniowie, którzy wyróżnili się osi±gnięciami w nauce, odebrali z r±k starosty Andrzeja Szarlipa, okoliczno¶ciowe dyplomy i karty podarunkowe.
dzisiaj, 07:40 Biłgoraj
Sukces Kasi w międzynarodowym konkursie
w ¶rodę, godzina 18:36 Biłgoraj
Spotkanie z wicemarszałek Sejmu
20 czerwca 2022 Biłgoraj
Ruch na ul. Nadstawnej będzie zamknięty
Już jutro rozpoczn± się prace bitumiczne na ul. Nadstawnej w Biłgoraju. Droga będzie zamknięta dla ruchu kołowego.
21 czerwca 2022 Gmina Biłgoraj
Pobrali się w 1971r. Dzi¶ obchodz± jubileusz 50-lecia małżeństwa
w czwartek, godzina 10:18 Powiat
Będ± remonty dróg gminnych
w ¶rodę, godzina 20:09 Biłgoraj
Wyj±tkowo mało pieniędzy wydano na inwestycje w mie¶cie. Radni podjęli decyzję dot. absolutorium
W ¶rodowe popołudnie 29 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Miasta Biłgoraja. Podczas obrad radni dyskutowali nie tylko nad udzieleniem absolutorium, ale także wotum zaufania dla burmistrza Janusza Rosłana. Przyjęto też sprawozdanie finansowe. - Kwota przeznaczona na inwestycje w 2021r. nie była przeogromna w porównaniu do lat ubiegłych - mówił burmistrz Janusz Rosłan.
w poniedziałek, godzina 11:33 Gromada
36-latka maj±c ponad 2,5 promila wiozła pasażerkę z 4 promilami
w poniedziałek, godzina 17:33 Obsza
Przerwy w dostawie wody z powodu upałów
24 czerwca 2022 Biłgoraj
Prawie 28 mln zł zadłużenia. Zarz±d Powiatu dostał absolutorium?
W pi±tkowe popołudnie 24 czerwca, odbyła się najważniejsza w całym roku sesja Rady Powiatu Biłgorajskiego. Podczas obrad radni udzielili wotum zaufania Zarz±dowi Powiatu, głosowali też nad absolutorium, czyli przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok. Jakie decyzje podjęli?
we wtorek, godzina 09:19 Zawada
Motocyklista wyprzedzał ci±g pojazdów. Doprowadził do wypadku
w czwartek, godzina 16:11 Biłgoraj
Podpisano umowę na budowę kompleksu sportowego przy "Budowlance"
21 czerwca 2022 Tarnogród
Będ± nowe obwodnice w województwie lubelskim, w tym obwodnica Tarnogrodu
Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałek Michał Mulawa, podpisali w poniedziałkowe przedpołudnie 20 czerwca umowy o dofinansowanie ze ¶rodków Rz±dowego Funduszu Rozwoju Dróg budowy trzech obwodnic w ci±gu dróg wojewódzkich. Jedn± z nich jest obwodnica Tarnogrodu.
23 czerwca 2022 Biłgoraj
"Praktyczna pani" na sprzedaż
19 czerwca 2022 Gromada
Zawody strażackie w Gromadzie [WYNIKI]
w niedzielę, godzina 09:18 Biłgoraj
Prawie 10 tys. hospitalizacji, ponad 4,5 tys. udzielonych porad w 2021 roku
Podczas pi±tkowych obrad Rady Powiatu w Biłgoraju radni wysłuchali sprawozdania z działalno¶ci szpitala powiatowego. W ubiegłym roku liczba hospitalizacji (wraz z ruchem międzyoddziałowym) wyniosła prawie 10 tys. Na którym oddziale było najwięcej pacjentów?
w sobotę, godzina 23:02 Frampol
Festiwal Muzyki Tanecznej we Frampolu
24 czerwca 2022 Biłgoraj
Sztandar dla szkoły i przedszkola
Wszelkie prawa zastrzeżone bilgorajska.pl
Pełna wersja
Polityka Prywatno¶ci RODO Kontakt
Fotowoltaika Biłgoraj