REKLAMA
Pe硁a wersja
w pi眛ek, godzina 16:49 Tarnogr骴
Napad na kantor w Tarnogrodzie
Nieznany m昕czyzna sterroryzowa kobiet pracuj眂 w kantorze, ukrad pieni眃ze i uciek. Teraz poszukuje go policja. Do tego zdarzenia dosz硂 w pi眛kowe popo硊dnie 1 grudnia, w Tarnogrodzie.
w sobot, godzina 11:38 Bi砱oraj
Psy zgin瓿y w po縜rze
w sobot, godzina 08:41 J髗ef體
Nowa atrakcja stan瓿a na rynku
w pi眛ek, godzina 14:12 Bi砱oraj
Arion nadal b阣zie prowadzi bi砱orajski szpital?
W pi眛ek 1 grudnia, na stronie Starostwa Powiatowego w Bi砱oraju pojawi砤 si informacja dotycz眂a dzia砤 realizowanych przez Zarz眃 Powiatu w zakresie zapewnienia mieszka馽om dost阷u do szpitalnej opieki zdrowotnej. Starosta wyja秐i te jakie s mo縧iwo禼i wypowiedzenia umowy dzier縜wy zawartej pomi阣zy powiatem a sp蟪k Arion. Okazuje si, 縠 zamierzone cele wcale nie musz zosta zrealizowane.
w sobot, godzina 09:03 Ksi昕pol
Spo砮czno舵 szko硑 po縠gna砤 wieloletni dyrektor
w sobot, godzina 22:18 Bi砱oraj
Legenda kick-boxingu w Bi砱oraju
w czwartek, godzina 19:37 Bi砱oraj
Bi砱oraj na podium
Og硂szono wyniki VII edycji Rankingu Gmin Lubelszczyzny. W zestawieniu miasto Bi砱oraj zaj瓿o odpowiednio 2. miejsce w kategorii "Gminy miejskie" oraz 1. miejsce w kategorii "Gmina - lider powiatu bi砱orajskiego".
w pi眛ek, godzina 10:16 Region
Tragiczny wypadek w regionie. Zgin瓿y 2 osoby, mieszkaniec powiatu trafi do szpitala
w pi眛ek, godzina 09:03 Tarnogr骴
Andrzejki klub體 seniora
22 listopada 2023 Powiat
Maszt w centrum Bi砱oraja. Nie by硂 sprzeciwu?
W centrum Bi砱oraja powstaje instalacja radiokomunikacyjna BT 12925 Bi砱oraj R罂n體ka wraz z infrastruktur towarzysz眂 wie縴 typu BOT-H2/54 dla operatora Towerlink Poland Sp. z o.o. Pozwolenie na budow wyda硂 Starostwo Powiatowe. Nie by硂 縜dnych sprzeciw體 wobec wykonania inwestycji?
w sobot, godzina 10:15 Bi砱oraj
Nowe miejsce dla m硂dych na mapie Bi砱oraja
w sobot, godzina 16:52 Bi砱oraj
Miko砤jki w "Czw髍ce"
20 listopada 2023 Bi砱oraj
Umowa na chodnik i 禼ie縦 rowerow podpisana... mimo protest體
Umowa na budow chodnika i 禼ie縦i w ci眊u ul. Bagiennej w Bi砱oraju zosta砤 podpisana. Poinformowa o tym samorz眃 powiatu bi砱orajskiego. Inwestycja powstanie wi阠 pomimo protest體 ze strony cz甓ci mieszka馽體, kt髍y walczyli, by chodnik wybudowa po drugiej stronie ulicy. Wi阫szo舵 jednak popiera砤 wykonanie inwestycji, t硊macz眂 to wzgl阣ami bezpiecze駍twa.
23 listopada 2023 J髗ef體
Le秐icy b阣 mie nowa siedzib
we wtorek, godzina 17:14 Wola Du縜
Zderzenie pojazd體 na DW nr 858 [AKTUALIZACJA]
w sobot, godzina 10:54 Lubelszczyzna
Jaka jest sytuacja na drogach Lubelszczyzny?
Od rana obserwujemy intensywne opady 秐iegu, a to oznacza, 縠 warunki do jazdy nie nale勘 do najlepszych. W ca硑m wojew骴ztwie na drogach pracuje sprz阾, kt髍y ma za zadanie u砤twi podr罂owanie. Wszystkie drogi s przejezdne?
w 秗od, godzina 07:46 Bi砱oraj
Bi砱orajskie zapiekanki w Krakowie
w sobot, godzina 09:54 Powiat
B阣zie sypa mocniej
w pi眛ek, godzina 08:34 Szaraj體ka
Znalezisko sprzed 4 tys. lat w powiecie
Tym razem do zamojskiej delegatury WUOZ Lublin trafi硑 znaleziska dw骳h zabytk體 archeologicznych: siekierki krzemiennej z Szaraj體ki oraz fragmentu toporka kamiennego z Dere糿i Solskiej. Oba zabytki archeologiczne by硑 konsultowane z prof. dr hab. Jerzym Liber z Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie, w celu okre秎enia ich chronologii, typologii i przynale縩o禼i kulturowej.
w pi眛ek, godzina 14:33 Powiat
Ostrze縠nie drugiego stopnia dla powiatu
w czwartek, godzina 08:25 Bi砱oraj
Nastolatek potr眂ony na przeje糳zie dla rower體
w pi眛ek, godzina 16:49 Tarnogr骴
Napad na kantor w Tarnogrodzie
Nieznany m昕czyzna sterroryzowa kobiet pracuj眂 w kantorze, ukrad pieni眃ze i uciek. Teraz poszukuje go policja. Do tego zdarzenia dosz硂 w pi眛kowe popo硊dnie 1 grudnia, w Tarnogrodzie.
w sobot, godzina 11:38 Bi砱oraj
Psy zgin瓿y w po縜rze
w sobot, godzina 08:41 J髗ef體
Nowa atrakcja stan瓿a na rynku
w pi眛ek, godzina 14:12 Bi砱oraj
Arion nadal b阣zie prowadzi bi砱orajski szpital?
W pi眛ek 1 grudnia, na stronie Starostwa Powiatowego w Bi砱oraju pojawi砤 si informacja dotycz眂a dzia砤 realizowanych przez Zarz眃 Powiatu w zakresie zapewnienia mieszka馽om dost阷u do szpitalnej opieki zdrowotnej. Starosta wyja秐i te jakie s mo縧iwo禼i wypowiedzenia umowy dzier縜wy zawartej pomi阣zy powiatem a sp蟪k Arion. Okazuje si, 縠 zamierzone cele wcale nie musz zosta zrealizowane.
w sobot, godzina 09:03 Ksi昕pol
Spo砮czno舵 szko硑 po縠gna砤 wieloletni dyrektor
w sobot, godzina 22:18 Bi砱oraj
Legenda kick-boxingu w Bi砱oraju
w czwartek, godzina 19:37 Bi砱oraj
Bi砱oraj na podium
Og硂szono wyniki VII edycji Rankingu Gmin Lubelszczyzny. W zestawieniu miasto Bi砱oraj zaj瓿o odpowiednio 2. miejsce w kategorii "Gminy miejskie" oraz 1. miejsce w kategorii "Gmina - lider powiatu bi砱orajskiego".
w pi眛ek, godzina 10:16 Region
Tragiczny wypadek w regionie. Zgin瓿y 2 osoby, mieszkaniec powiatu trafi do szpitala
w pi眛ek, godzina 09:03 Tarnogr骴
Andrzejki klub體 seniora
22 listopada 2023 Powiat
Maszt w centrum Bi砱oraja. Nie by硂 sprzeciwu?
W centrum Bi砱oraja powstaje instalacja radiokomunikacyjna BT 12925 Bi砱oraj R罂n體ka wraz z infrastruktur towarzysz眂 wie縴 typu BOT-H2/54 dla operatora Towerlink Poland Sp. z o.o. Pozwolenie na budow wyda硂 Starostwo Powiatowe. Nie by硂 縜dnych sprzeciw體 wobec wykonania inwestycji?
w sobot, godzina 10:15 Bi砱oraj
Nowe miejsce dla m硂dych na mapie Bi砱oraja
w sobot, godzina 16:52 Bi砱oraj
Miko砤jki w "Czw髍ce"
20 listopada 2023 Bi砱oraj
Umowa na chodnik i 禼ie縦 rowerow podpisana... mimo protest體
Umowa na budow chodnika i 禼ie縦i w ci眊u ul. Bagiennej w Bi砱oraju zosta砤 podpisana. Poinformowa o tym samorz眃 powiatu bi砱orajskiego. Inwestycja powstanie wi阠 pomimo protest體 ze strony cz甓ci mieszka馽體, kt髍y walczyli, by chodnik wybudowa po drugiej stronie ulicy. Wi阫szo舵 jednak popiera砤 wykonanie inwestycji, t硊macz眂 to wzgl阣ami bezpiecze駍twa.
23 listopada 2023 J髗ef體
Le秐icy b阣 mie nowa siedzib
we wtorek, godzina 17:14 Wola Du縜
Zderzenie pojazd體 na DW nr 858 [AKTUALIZACJA]
w sobot, godzina 10:54 Lubelszczyzna
Jaka jest sytuacja na drogach Lubelszczyzny?
Od rana obserwujemy intensywne opady 秐iegu, a to oznacza, 縠 warunki do jazdy nie nale勘 do najlepszych. W ca硑m wojew骴ztwie na drogach pracuje sprz阾, kt髍y ma za zadanie u砤twi podr罂owanie. Wszystkie drogi s przejezdne?
w 秗od, godzina 07:46 Bi砱oraj
Bi砱orajskie zapiekanki w Krakowie
w sobot, godzina 09:54 Powiat
B阣zie sypa mocniej
w pi眛ek, godzina 08:34 Szaraj體ka
Znalezisko sprzed 4 tys. lat w powiecie
Tym razem do zamojskiej delegatury WUOZ Lublin trafi硑 znaleziska dw骳h zabytk體 archeologicznych: siekierki krzemiennej z Szaraj體ki oraz fragmentu toporka kamiennego z Dere糿i Solskiej. Oba zabytki archeologiczne by硑 konsultowane z prof. dr hab. Jerzym Liber z Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie, w celu okre秎enia ich chronologii, typologii i przynale縩o禼i kulturowej.
w pi眛ek, godzina 14:33 Powiat
Ostrze縠nie drugiego stopnia dla powiatu
w czwartek, godzina 08:25 Bi砱oraj
Nastolatek potr眂ony na przeje糳zie dla rower體
Wszelkie prawa zastrze縪ne bilgorajska.pl
Pe硁a wersja
Polityka Prywatno禼i RODO Kontakt
Fotowoltaika