REKLAMA
Pełna wersja
POWIAT
2021.08.08 09:16 | aktualizacja: 2021.08.04 09:39

31 wypadków, 6 zabitych, 32 rannych i 113 nietrzeźwych kierujących

W 2020 roku działania podejmowane przez Komedę Powiatową Policji w Biłgoraju, pomimo utrudnień i ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, przyniosły bardzo dobre efekty w poprawie stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na ternie powiatu biłgorajskiego. Pojawiły się też nowe, nieplanowane zadania związane ze zwalczaniem pandemii Covid-19. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, KPP w Biłgoraju podejmowała wielopłaszczyznowe przedsięwzięcia zmierzające do ochrony bezpieczeństwa ludności oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
31 wypadków, 6 zabitych, 32 rannych i 113 nietrzeźwych kierujących

Według oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2020 roku, w powiecie biłgorajskim nastąpił spadek wszczętych postępowań przygotowawczych w porównaniu do roku 2019. Ogółem zostało wszczętych 1186 postępowań przygotowawczych, przy których stwierdzono 882 przestępstwa. Wykrywalność przestępstw wyniosła 85,9% co daje jeden z wyższych wskaźników w województwie lubelskim.

W 2020 roku wysoki wskaźnik KPP w Biłgoraju osiągnęła także w zakresie czasu reakcji na zdarzenie. Oczekiwany próg satysfakcji czasu reakcji na zdarzenia pilne dla województwa lubelskiego wyniósł 9 minut - KPP w Biłgoraju osiągnęła wynik 8 minut i 49 sekund.

W kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym nastąpił wzrost liczby postępowań z 743 w 2019 roku do 890 w 2020 roku, przy czym odnotowano spadek liczby przestępstw stwierdzonych z 742 w 2019 roku do 572 w 2020 roku. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw kryminalnych kształtuje się na poziomie 83,3%, co plasuje KPP Biłgoraj w czołówce województwa. Wśród podstawowych kategorii przestępstw kryminalnych najczęstszym były kradzieże cudzych rzeczy oraz uszkodzenie rzeczy. Na terenie powiatu biłgorajskiego w 2020 roku nie odnotowano zabójstwa. W powiecie wzrosła wykrywalność w kategorii uszkodzenie rzeczy, natomiast spadła w kategorii kradzież oraz kradzież z włamaniem.
Wzrosła również ilość wszczętych postępowań dotyczących przestępstw narkotykowych (z 42 w 2019 roku do 53 w roku 2020 roku). Zmalała natomiast ilość czynów stwierdzonych. Wykrywalność przestępstw narkotykowych w powiecie biłgorajskim utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie - w roku 2020 było to aż 96,9%.

W kategoriach przestępstw o charakterze gospodarczym nastąpił niewielki wzrost wszczętych postępowań (ze 182 w 2019 r. do 200 w 2020 r.). Wśród nich znacząco spadła liczba stwierdzonych przestępstw o charakterze korupcyjnym - z 38 w roku 2019 do 2 w roku 2020.

W celu zapewnienia dynamiki prowadzonych postępowań przygotowawczych KPP w Biłgoraju sprawowała bieżący nadzór służbowy. Podejmowała ona również współpracę z Prokuraturą Rejonową w Biłgoraju oraz Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Biłgoraju. Dla prawidłowego zabezpieczenia toku postępowań przygotowawczych 10 razy zastosowano dozór Policji, 8 razy tymczasowe aresztowanie i 4 razy zakaz opuszczania kraju.

W ocenianym okresie policjanci na terenie powiatu biłgorajskiego legitymowali 33883 razy. Zatrzymanych dowodów rejestracyjnych zostało 628, a praw jazdy 160. Doprowadzeń do ZK, sądów i prokuratur oraz Izby wytrzeźwień i placówek zdrowia było 532. Nietrzeźwi kierujący zostali zatrzymani 113 razy, a ilość zatrzymanych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu sprawców przestępstw kryminalnych w 7 podstawowych kategoriach wyniosła 24.

W kategoriach przestępstw drogowych nastąpił spadek przestępstw stwierdzonych z 205 w 2019 do 165 w 2020. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu biłgorajskiego kształtował się na poziomie 31 wypadków, 6 zabitych, 32 rannych oraz 611 kolizji. Te dane są na najniższym poziomie od 10 lat. Do najgroźniejszych przyczyn wypadków drogowych w 2020 roku zaliczyć należy nadmierną prędkość jazdy (14), nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (7), nieprawidłowe wymijanie lub wyprzedzanie (4) i błędy pieszych (3). Ogólna liczba wszystkich zdarzeń na terenie powiatu biłgorajskiego w 2020 roku wyniosła 642 z czego najwięcej było z winy kierującego.

W 2020 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju prowadzono 60 poszukiwań osób. Zgłoszono także 52 zaginięcia, a poszukiwania I poziomu były prowadzone w 12 przypadkach (wszystkie osoby odnalezione). Na koniec 2020 roku pozostało do odnalezienia 9 osób, w tym jedna zgłoszona w roku 2020. Wśród osób poszukiwanych na dzień 1 stycznia 2020 liczba listów gończych wynosiła 24, a w trakcie roku wpłynęło ich kolejnych 13. Z ogólnej liczby 37 listów gończych policjanci Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju zrealizowali 10.

Liczba czynów karalnych kwalifikowanych z kodeksu karnego, popełnionych przez nieletnich na terenie powiatu biłgorajskiego w roku 2020, wynosi 10, a liczba skierowanych wniosków, zawiadomień i interwencji 59 (wszystkie do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich). Ogółem w roku 2020 nieletni popełnili 9 na 1186 przestępstw, co stanowi ok. 1 % ogółu. Ponadto nieletni popełnili 27 czynów, w związku z którymi zostało sporządzonych 20 wniosków o rozpatrzenie sprawy do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich. Pozostałe 39 zawiadomień i wniosków związane było m. in. z naruszeniem zasad współżycia społecznego, spożywania alkoholu lub uchylania się od obowiązku szkolnego.

W Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju funkcjonuje również Nieetatowa Grupa Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego. Do jej zadań należy reagowanie na zdarzenia z udziałem urządzeń i materiałów wybuchowych oraz rozpoznawanie zagrożeń z tym związanych. Policjanci NGRMP KPP w Biłgoraju na terenie powiatu biłgorajskiego przeprowadzili w 2020 roku 35 interwencji, w tym 9 potwierdzonych (ładunki pochodzenia wojskowego) i 24 niepotwierdzonych (informacje o podłożeniu urządzenia wybuchowego).

Policjanci podejmowali również działania związane z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19. Liczba osób objętych kwarantanną w 2020 roku wyniosła 17 434 osoby natomiast osób objętych różnego rodzaju izolacją 1966. W związku z tym policjanci KPP w Biłgoraju zrealizowali około 140 000 sprawdzeń osób objętych kwarantanną lub izolacją.

Wśród najważniejszych spraw w 2020 roku możemy wymienić m. in. sprawę mieszkańca Biłgoraja, który w miejscu swojego zamieszkania przechowywał łącznie 10 780 paczek papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy. Doprowadził on tym do narażenia budżetu Unii Europejskiej na uszczuplenie należności celnej w wysokości 5 354 zł oraz Skarbu Państwa na uszczuplenie należnego podatku akcyzowego w wysokości 195 976 zł oraz podatku VAT w wysokości 48 444 zł. Do ważnych spraw należą również zatrzymania mieszkańców gminy Krynice oraz mieszkańca gminy Józefów. W obu przypadkach było to posiadanie substancji odurzających. Mieszkańcy gminy Krynice zostali zatrzymani do kontroli przez funkcjonariuszy PP Frampol, którzy odkryli przewożone w pojeździe 8 kg 425 g kwiatostanów konopi innych niż włókniste. W wyniku dokonanych przeszukań pomieszczeń zajmowanych przez zatrzymanych, ujawniono również susz roślinny kolorem przypominający marihuanę o łącznej wadze 2733 gram brutto. Mieszkaniec gminy Józefów przewoził natomiast środki odurzające w postaci marihuany o wadze 1462,87 g, amfetaminę o wadze 1016,43 oraz 1028 sztuk tabletek zawierających MDMA o łącznej wadze 402,64 g, które zakupił w Holandii i wwiózł do Polski przez terytorium Niemiec. Ponadto w pojeździe ujawniono pieniądze w kwocie 57 000 zł.

W zakresie prewencji i ruchu drogowego na terenie powiatu biłgorajskiego policjanci w 2020 roku ujawnili 12 944 wykroczenia, za które zastosowano represję karną. Do Sądu Rejonowego w Biłgoraju skierowano 494 wniosków o ukaranie, tj. o 72 mniej niż w roku poprzedzającym. Ujawniono 9042 wykroczenia za które nałożono mandaty karne (o 1 775 mniej niż w 2019) oraz zastosowano 3 408 pouczeń (mniej o 989 niż w 2019). W kategoriach wykroczeń szczególnie dokuczliwych społecznie w 2020 roku najczęstszym było spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (573), ogólne zakłócenia przeciwko porządkowi i pokojowi publicznemu (455) i ogólne wykroczenia przeciwko mieniu (336). Częstym była również kradzież rzeczy (268) i zakłócanie porządku publicznego (198).

Biorąc pod uwagę zaprezentowany stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu biłgorajskiego w 2020 roku i przewidywane zagrożenia praca Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju w 2021 roku będzie opierała się m. in. na poprawie społecznego poczucia bezpieczeństwa ogólnego i osobistego faktycznie odczuwalnej przez mieszkańców powiatu biłgorajskiego, działaniach związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się choroby COV1D 19, niezwłocznym reagowaniu na zgłoszenia, upowszechnieniu roli dzielnicowego w społeczeństwie, podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wzroście ilości ujawnianych przestępstw narkotykowych i zwiększeniu ilości zatrzymanych sprawców przestępstw kryminalnych.

Starostwo Powiatowe
Starostwo Powiatowe dodany 8 sierpnia 2021
 
Odsłon: 2219

Czytaj podobne

Waszym zdaniem (0)

Brak wpisów, Twój komentarz może byc pierwszy.
Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu bilgorajska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Przy komentarzu niezarejestrowanego użytkownika będzie widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj/Zarejestruj się.
1 grudnia 2023 Tarnogród
Napad na kantor w Tarnogrodzie
Nieznany mężczyzna sterroryzował kobietę pracującą w kantorze, ukradł pieniądze i uciekł. Teraz poszukuje go policja. Do tego zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie 1 grudnia, w Tarnogrodzie.
dzisiaj, 09:04 Lubelszczyzna
Nowe radiowozy na drogach, w tym nieoznakowana kia
w poniedziałek, godzina 08:50 Obsza
Nowa droga skróci podroż na Podkarpacie
1 grudnia 2023 Biłgoraj
Arion nadal będzie prowadzić biłgorajski szpital?
W piątek 1 grudnia, na stronie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju pojawiła się informacja dotycząca działań realizowanych przez Zarząd Powiatu w zakresie zapewnienia mieszkańcom dostępu do szpitalnej opieki zdrowotnej. Starosta wyjaśnił też jakie są możliwości wypowiedzenia umowy dzierżawy zawartej pomiędzy powiatem a spółką Arion. Okazuje się, że zamierzone cele wcale nie muszą zostać zrealizowane.
dzisiaj, 13:24 Józefów
Prawie 3 mln zł na zadania publiczne
w piątek, godzina 08:33 Lubelszczyzna
Najgorsza sytuacja na drogach w okolicach Biłgoraja
30 listopada 2023 Biłgoraj
Biłgoraj na podium
Ogłoszono wyniki VII edycji Rankingu Gmin Lubelszczyzny. W zestawieniu miasto Biłgoraj zajęło odpowiednio 2. miejsce w kategorii "Gminy miejskie" oraz 1. miejsce w kategorii "Gmina - lider powiatu biłgorajskiego".
w środę, godzina 12:35 Biłgoraj
Urząd Miasta poszukuje pracownika
dzisiaj, 08:51 Biłgoraj
Wytańczyły nagrody
2 grudnia 2023 Lubelszczyzna
Jaka jest sytuacja na drogach Lubelszczyzny?
Od rana obserwujemy intensywne opady śniegu, a to oznacza, że warunki do jazdy nie należą do najlepszych. W całym województwie na drogach pracuje sprzęt, który ma za zadanie ułatwić podróżowanie. Wszystkie drogi są przejezdne?
w sobotę, godzina 14:03 Biłgoraj
Mikołajkowe bieganie [NOWE ZDJĘCIA]
we wtorek, godzina 08:26 Lekkoatletyka
Angelika Mach z minimum na igrzyska w Paryżu
dzisiaj, 11:13 Frampol
Będą debatować o ważnej kwestii. Można dołączyć
W przyszłym tygodniu, we Frampolu odbędzie się ważne spotkanie, na które zapraszają władze gminy. Będzie ono miało wpływ na przyszłość gospodarczą tego regionu.
w sobotę, godzina 12:32 Biłgoraj
Jubileuszowy Mikołajkowy Turniej Sportowy Osób Niepełnosprawnych
w piątek, godzina 17:26 Biłgoraj
Nowy pług wyruszy na ulice Biłgoraja
we wtorek, godzina 09:05 Biłgoraj
Jan Pyznarski i Krzysztof Halicki wydali oświadczenie dot. biłgorajskich zapiekanek
W ostatnich tygodniach głośno zrobiło się zapiekankach, którymi od lat zajadają się mieszkańcy Biłgoraja i okolic. Okazuje się, że wokół tego produktu zrobiła się niemała afera. Właśnie dlatego wydane zostało oświadczenie.
dzisiaj, 08:17 Tarnogród
Mikołaj zawitał do Tarnogrodu
w sobotę, godzina 09:08 Biłgoraj
Zrzutka po pożarze. Rodzina prosi o pomoc
we wtorek, godzina 15:41 Biszcza
Nowy sekretarz wybrany
Zakończyło się postępowanie konkursowe na stanowisko sekretarza w gminie Biszcza. Kto spełnił wymagane warunki i będzie pełnić funkcję - najważniejszego po wójcie - urzędnika?
w środę, godzina 13:28 Korczów
Matka osierociła czwórkę dzieci. Szkoła w Korczowie apeluje o wsparcie
w sobotę, godzina 12:56 Biłgoraj
Mikołajowy zawrót głowy w Samorządowym Przedszkolu Nr 1
Wszelkie prawa zastrzeżone bilgorajska.pl
Pełna wersja
Polityka Prywatności RODO Kontakt
Fotowoltaika