REKLAMA
Pełna wersja
POWIAT
2021.08.11 07:55 | aktualizacja: 2021.08.10 12:08

Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 294) art. 8a Starostwo Powiatowe w Biłgoraju udostępniło listę jednostek udzielających darmowego poradnictwa dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego.
Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

W celu realizacji przez starostę zapisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 294) art. 8a starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu.

NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

WWW

e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Piecza zastępcza

ul. Bohaterów Monte Cassino 38

23-400 Biłgoraj

84 686-69-49

Poniedziałek-Piątek

g. 7.30-15.30

bilgorajpcpr@wp.pl

Każdy mieszkaniec powiatu biłgorajskiego

2

Katolicka Poradnia Rodzinna przy parafii św. Jerzego w Biłgoraju

Przygotowanie do małżeństwa, porady małżeńskie

ul. Ogrodowa 3

23-400 Biłgoraj

84 686 - 76-02

574 181 300 - doradca życia rodzinnego

Po uzgodnieniu telefonicznym

schodzinski@gmail.com

Każdy mieszkaniec powiatu biłgorajskiego

3

Poradnia Życia Rodzinnego przy parafii

św. Marii Magdaleny w Biłgoraju

Problemy osobiste, katecheza przedmałżeńska

ul. Krzeszowska 1

23-400 Biłgoraj

84 686-16-96

Poradnia rodzinna
Czas letni - g. 17.30
Czas zimowy - g.16.30

Katecheza przedmałżeńska
Czas letni - g. 18.30
Czas zimowy -
g. 17.30

wbatycki@zamosc.opoka .
org.pl

Każdy mieszkaniec powiatu biłgorajskiego


4

Fundacja Pomocy Dzieciom KRZYK

materialne wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych, ubogich, mających problem z alkoholem, opieka nad matkami samotnie

wychowującymi dzieci

ul. 3 maja 3

23-400 Biłgoraj


84 688-01-78

602 265 179

Poniedziałek-Piątek

g. 9.00-17.00krzyk.bilgoraj@wp.pl

Każdy mieszkaniec powiatu biłgorajskiego

PSYCHOLOGICZNE

5

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Biłgoraju

Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań

ul. Kościuszki 41/43

23-400 Biłgoraj

84 686-10-66

Poniedziałek-Czwartek

g. 7.30-18.00


Piątek

g. 7.30-16.00


pppbil@poczta.fm

Uczniowie szkół powiatu biłgorajskiego

6

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Biłgoraju

Terapia zaburzeń i zachowań

ul. Pojaska 5

23-400 Biłgoraj


84 688-01-05

Rejestracja

697 681 433

W ramach umowy z NFZ

7

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

(zlecenie NFZ)


Kryzysy psychiczne,

stany depresyjne, myśli samobójcze

Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66

800 70 2222

bezpłatna infolinia

24 godz. przez

7 dni w tygodniu

www.liniawsparcia.pl


porady@liniawsparcia.pl

Dla osób będących w kryzysie

psychicznym

PEDAGOGICZNE

8

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Biłgoraju


Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, podnoszenie efektywności ich uczenia się, opiniowanie i orzecznictwo


ul. Kościuszki 41/43

23-400 Biłgoraj


84 686-10-66.

Poniedziałek-Czwartek

g. 7.30-18.00


Piątek

g. 7.30-16.00pppbil@poczta.fm


Uczniowie szkół powiatu biłgorajskiegoPOMOC SPOŁECZNA

9

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Pomoc społeczna, zatrudnianie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych


ul. Bohaterów Monte Cassino 38

23-400 Biłgoraj


84 686-69-49


Poniedziałek-Piątek

g. 7.30-15.30


bilgorajpcpr@wp.plKażdy mieszkaniec powiatu biłgorajskiego


10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w:


1. Biłgoraju

2. Aleksandrowie

3. Biszczy

4. Goraju

5. Księżpolu

6. Józefowie

7. Łukowej

8. Obszy

9. Potoku Górny

10.Tereszpolu

11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

Biłgoraju

12. Tarnogrodzie

13. Frampolu

14. Turobinie

Świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, świadczenia wychowawcze 500+, zespół interdyscyplinarny, pomoc żywnościowa

1.ul. Kościuszki 88

23-400 Biłgoraj


2. Aleksandrów Drugi 380

23-408 Aleksandrów3. Biszcza 79

23-425 Biszcza
4. ul. Bednarska 1

23-450 Goraj


5. ul. Biłgorajska 12

23-415 Księżpol


6. ul. Krótka 6

23-460 Józefów


7. Łukowa 51

23-412 Łukowa

8. Obsza 36 A

23-413 Obsza


9. Potok Górny 116

23-423 Potok Górny10. ul. Długa 234

23-407 Tereszpol Zaorenda


11. ul. Kościuszki 13

23-400 Biłgoraj12. ul. 22 lipca 1

23-420 Tarnogród


13. Kościelna 29

23-440 Frampol14. Rynek 4

23-465 Turobin

84 688-28-64
84 687-50 0284 685-60-22


84 685-80-53


84 687-74-34


84 687-83-98

84 687-40-82

84 689-10-02


84 685-25-00

517 91741184 687-62-6084 686-23-58


84 689-70-40


84 685-75-04


84 683-34-17

Poniedziałek-Piątek

g. 7.15-15.15Poniedziałek-Piątek

g. 7.30-15.30Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek

g. 7.00-15.00

Wtorek 8.00-16.00


Poniedziałek-Piątek

g. 7.30-15.30Poniedziałek-Piątek

g. 7.30-15.30Poniedziałek-Piątek

g. 8.00-1500


Poniedziałek-Piątek

g. 7.00-15.00


Poniedziałek-Piątek

g. 7.30-15.30
Poniedziałek - Piątek

g. 7.00-15.00Poniedziałek-Piątek

g. 7.30-15.30Poniedziałek-Piątek

g. 7.30-15.30


Poniedziałek-Piątek

g. 07.00-15.00


Poniedziałek-Piątek

g. 7.30-15.30Poniedziałek-Piątek

g. 7.15-15.15

gopsbilgoraj@gmail.com
gopsaleksandrow@.onet.pl

biszcza _gops@wp.pl
gops_goraj@onet.pl


gops@ksiezpol.pl


mops.jozefow@op.pl

gops@lukowa.pl


gops@obsza.pl


gops@potokgorny @com.pl


gops@tereszpol.plops@mops.bilgoraj.pl


mops@tarnogrod @op.plmgopsframpol@gmail.pl


gops@turobin.pl

Każdy mieszkaniec gminy

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

11

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w:


1.Aleksandrowie

2. Biszczy

3. Frampolu

4. Tereszpolu

Pomoc osobom uzależnionym

Przy Urzędach Gmin

Każdy mieszkaniec gminy12

Poradnia Terapii Uzależnienia od alkoholu i współuzależnieniaPomoc osobom uzależnionym


ul. Pojaska 5

23-400 Biłgoraj

697 681 434

bilgoraj@arion-szpitale.pl

Każdy mieszkaniec powiatu

13

Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości "ISKRA"

Pomoc osobom uzależnionym

ul. Lubelska 16

23-400 Biłgoraj

84 686-46-69

Poniedziałek-Piątek g. 10.00 - 19.00

bstiskra@poczta.onet.pl

Każdy mieszkaniec powiatu

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

14

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie:


1.Aleksandrów

2. Biłgoraj

3. Biłgoraj Miasto

4. Frampol

5. Goraj

6. Józefów

7. Księżpol

8. Łukowa

9. Obsza

10. Potok Górny

11. Tarnogród

12. Tereszpol

13. TurobinPomoc osobom przemocyPrzy Urzędach gmin

Każdy mieszkaniec powiatu15

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie, udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, realizacja zadań rządowych programów pomocy społecznej,

pomoc psychologiczna

ul. Wira Bartoszewskiego 10

23-400 Biłgoraj

84 686-41-82

Poniedziałek-Piątek

g. 7.30-15.30

oik.bilgoraj@gmail.com

Każdy mieszkaniec powiatu

16

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

" Niebieska linia"

- wsparcie

- pomoc psychologiczna,

- informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

800 120 002


Bezpłatna infolinia

Poniedziałek - Sobota

g. 08.00-22.00

Niedziela i święta

g.. 08.00-16.00

www.niebieskalinia.info


biuro@niebieskalinia

Dla osób doświadczających przemocy domowej

INTERWENCJA KRYZYSOWA

17

Biuro spraw obronnych i Zarządzania Kryzysowego


Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

Poradnictwo w zakresie interwencji kryzysowej

ul. Kościuszki 94

23-400 Biłgoraj

84 688-20-66

Poniedziałek - Piątek

g. 7.30-15.30

pczk@bilgorajski.pl

Każdy mieszkaniec powiatu

18

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Poradnictwo w zakresie interwencji kryzysowej

ul. Wira Bartoszewskiego 10

23-400 Biłgoraj

84 686-41-82

Poniedziałek-Piątek

g. 7.30-15.30


oik.bilgoraj@gmail.com

Każdy mieszkaniec powiatu19

Centralne Zarządzanie Kryzysowe

Monitorowanie bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:
(22) 361 69 00

(22) 785 700 177

24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu


poczta@rcb.gov.pl

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

20

Powiatowy Urząd Pracy

w Biłgoraju

Pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, podnoszenie kwalifikacji, świadczenia pieniężne

ul. Bohaterów Monte Casino 38

23-400 Biłgoraj

84 685-00-00

Poniedziałek-Piątek

g. 7.00-15.00

pupbilgoraj@pupbilgoraj.pl

Zarejestrowani,

Poszukujący pracy,

Pracodawcy


21

Wojewódzki Urząd Pracy

Pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, podnoszenie kwalifikacji, świadczenia pieniężne


Ul. Obywatelska 6

20-092 Lublin

81 463-53-00

Poniedziałek-Piątek

g. 7.30-15.30


sekretariat@wup.lublin.pl

Zarejestrowani,

Poszukujący pracy,

Pracodawcy


22

Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia

Informacje o usługach urzędów pracy

ul. Ciepła 20

15-472 Białystok

19 524

(z Polski)

+48 22 19524

(z zagranicy)

Koszt zgodnie z taryfą operatora

Poniedziałek-Piątek

g. 08.00-18.00

www.zielonalinia.gov.pl


biuro@zielonalinia.gov.pl

Zarejestrowani,

Poszukujący pracy,

Pracodawcy

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

23Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
Wsparcie informacyjne, psychologiczne,

prawne i finansowe

ul. Lubelska 7

23-400 Biłgoraj

885 558 896

Środa

g. 15.00-20.00

www.pokrzywdzeni.gov.pl


funduszsprawiedliwosci@ms

Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie

PRAWO KONSUMENCKIE

24

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów

Bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów

ul. Kościuszki 94

23-400 Biłgoraj

84 688-20-53

Poniedziałek, wtorek, środa

g. 7.30-11.30


Czwartek

g. 7.30 - 15.30

zmalysz@bilgorajski.pl

Konsumenci

25

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka

(prowadzona przez Federację Konsumentów)

801 440 220

22 290 89 16

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora


Poniedziałek-Piątek

g. 08.00-18.00

https://ww w.uokik.go v.pl/


porady@dlakonsumentow.pl

Prawo konsumenckie

PRAWA PACJENTA

26

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział w Lublinie

Prawa pacjenta, ubezpieczenie zdrowotne

ul. Szkolna 16

20-124 Lublin

81 531-05-00

Poniedziałek-Piątek

g. 08.00-16.00


info@nfz-lublin.pl

Każdy ubezpieczony

27

Rzecznik Praw Pacjenta

Ochrona praw pacjenta

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

800 190 590

Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą:

rezerwacja@rpp . gov.pl lub (22) 532 82 43

Poniedziałek-Piątek

g. 08.00-20.00https://ww w.bpp.gov. pl


kancelaria@rpp.gov.pl

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

28

Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta

-leczenie w kraju i poza granicami

-kolejki do świadczeń

ul. Grójecka 186

02-390 Warszawa

Infolinia Centralna

800 392 976 (*)

22 572 60 42 (**)

(*) połączenia bezpłatne

(**) koszt zgodnie z taryfą operatora

Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

Poniedziałek-Piątek

g. 08.00-16.00

http://www .nfz.gov.p l

infolinia@nfz.gov.pl

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

29

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

Ochrona praw

osób niepełnosprawnych

ul. Żurawia 4 A 
00 - 503 Warszawa

Telefon

(22) 461 60 00

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

Poniedziałek-Piątek

g. 08.00-17.00

http://www .niepelnos prawni.gov .pl

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

30

Rzecznik Praw Dziecka

Ochrona praw dziecka

ul. Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

tel.: (22) 583 66 00.

fax.: (22) 583 66 96.

pn.-pt.

godz.08.15-16.15.

800 121 212

Bezpłatna infolinia

Poniedziałek-Piątek

g. 08.15-20.00

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

https://br pd.gov.pl


rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy, relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

31

Punkt Informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (oddział, biuro terenowe, inspektorat)

W Biłgoraju

Emerytury, renty, zasiłki, prewencja i rehabilitacja, poradnictwo ubezpieczeniowe, poradnictwo ubezpieczeniowe dla Polaków pracujących lub mieszkających za granicą

ul. Kościuszki 103

23-400 Biłgoraj

84 688-12-00

Poniedziałek
g. 8.00-18.00


Wtorek
g. 8.00-15.00

Środa
g. 8.00-15.00

Czwartek
g. 8.00-15.00

Piątek
g. 8.00-15.00

Ubezpieczeni,

Płatnicy,

Lekarze

32

Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Pomoc techniczna,

składki, renty, emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.

Nr centrali :

22 667 10 00

(22) 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

Poniedziałek - Piątek

g. 7.00-18:00

http://www .zus.pl/o- zus/kontak t/centrum- obslugi-te lefoniczne j-cot-


cot@zus.pl

Ubezpieczeni,

Płatnicy,

Lekarze

PRAWO PRACY

33

Okręgowa Inspekcja Pracy

w Lublinie

Działalność kontrolno-nadzorcza inspektora pracy


ul. Aleje Piłsudskiego 13

20-011 Lublin


81 53-71-131

Poniedziałek - Piątek

g. 7.30-15.30

kancelaria@lublin.pip.gov.pl

Pracodawcy,

Pracownicy

34

Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

Porady z zakresu prawa pracy

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

801 002 006

(dla tel. stacj.)

459 599 000

(dla tel. kom.)

22 391 83 60

(dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie


www.bip.pip.gov.pl,


kancelaria@gip.pip.gov.pl

Każdy podatnik

PRAWO PODATKOWE

35

Urząd Skarbowy w

w Biłgoraju

Rejestracja podatników, kaucja gwarancyjna, kontrola podatkowa, egzekucja podatkowa, sprawy karne skarbowe, mandaty

ul. Kościuszki 78

23-400 Biłgoraj

84 686-87-00

Poniedziałek g. 7.15 - 15.15,

sala obsługi podatnika -
g. 7.15-18.00

wtorek, środa, czwartek, piątek
g. 7.15-15.15

sekretariat.us.bilgoraj@mf.gov.pl

Każdy podatnik

36

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

801 055 055

z tel. stacjonarnych.

22 330 03 30

z tel. komórkowych.

+ 48 2)33 00 330

z tel. zagranicznych

Koszt zgodnie z taryfą operatora

Poniedziałek - Piątek

g. 07.00-18.00

www.kis.gov.pl

więcej: https://po radnikprze dsiebiorcy .pl/-kip-c zyli-krajo wa-informa cja-podatk owa

Każdy podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

37

Rzecznik Finansowy

(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

Ubezpieczenia

gospodarcze

22 333 73 28

Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS

22 333 73 26

lub 22 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe i rynku kapitałowego

22 333 73 25

Poniedziałek - Piątek

g. 08.00-18.00


Poniedziałek - Piątek

g.11.00-15.00Poniedziałek - Piątek

g. 08.00-16.00

Porady e-mail: porady@rf.gov.pl

(czas oczekiwania na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)


https://rf .gov.pl/ko ntakt


biuro@rf.gov.pl

Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

INNE

38

WWW. OBYWATEL.GOV.PL

Informacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

39

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ochrona praw obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

800 676 676

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych

Poniedziałek

  • g. 10.00-18.00


Wtorek-Piątek

g. 08.00-16.00

https://ww w.rpo.gov. pl


biurorzecznika@brpo.gov.pl

Każdy, kto uważa,

że jego prawa są naruszone

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I MEDIACJA

PROWADZĄCY

ADRESY

DYŻURÓW

DNI i GODZINY

SPECJALIZACJA

(o ile określono)

lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

DANE KONTAKTOWE

WWW

1

Adwokaci wyznaczeni przez ORA

Gminy: Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Goraj, Frampol,

KsiężpolPoniedziałek - Piątek

(wg harmonogramu)

g. 8.00-12:00Poniedziałek - dyżur ze specjalizacją mediacja

(Miasto Biłgoraj)

takINFORMACJE i ZAPISY:

Poniedziałek - Piątek

w godz. 8:00-15:00

pod nr 668 150 589
www.nieodpł atna@bilgorajski.pl

2

Radcowie Prawni wyznaczeni przez OIRP

Gminy: Obsza, Łukowa, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol, Turobin

Poniedziałek - Piątek

(wg harmonogramu)

g. 8.00-12:00

takINFORMACJE i ZAPISY:

Poniedziałek - Piątek

w godz. 8:00-15:00

pod nr 668 150 589
www.nieodpł atna@bilgorajski.pl

3

Fundacja Gołębie Serce

ul. Sikorskiego 3

23-400 Biłgoraj


Poniedziałki, Środy, Piątki g. 14.00 - 18.00


Wtorki, Czwartki
g. 10.00 - 14.00

tak

INFORMACJE i ZAPISY:

Poniedziałek - Piątek

w godz. 8:00-15:00

pod nr 668 150 589

www.nieodpł atna@bilgorajski.pl

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJA

4

Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej
Experto Pro Bono

ul. Sikorskiego 3

23-400 Biłgoraj


Poniedziałki, Środy, Piątki g. 10.00 - 14.00


Wtorki, Czwartki
g. 14.00 - 18.00


tak

INFORMACJE i ZAPISY: Poniedziałek - Piątek

w godz. 8:00-15:00

pod nr 668 150 589


www.nieodpł atna@bilgorajski.pl

Red.
Red. dodany 11 sierpnia 2021
 
Odsłon: 2054

Czytaj podobne

Waszym zdaniem (0)

Brak wpisów, Twój komentarz może byc pierwszy.
Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu bilgorajska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Przy komentarzu niezarejestrowanego użytkownika będzie widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj/Zarejestruj się.
dzisiaj, 08:06 Panasówka
Spór o planowaną atrakcję turystyczną na Roztoczu
Roztoczański Park Narodowy planuje budowę wieży widokowej na Wzgórzu Polak w Panasówce. Projekt, który jest częścią szerszej rozbudowy bazy edukacyjno-turystycznej parku, budzi zarówno entuzjazm, jak i sprzeciw wśród lokalnej społeczności. Koszt całego przedsięwzięcia to 50 milionów złotych, z czego 16 milionów złotych przeznaczono na budowę samej wieży. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2028 rok.
dzisiaj, 19:35 Powiat
Nawałnica w regionie. Strażacy walczą ze skutkami burzy
dzisiaj, 19:47 Tokary
Ciągnik przygniótł mężczyznę
3 lipca 2024 Biłgoraj
Rodzinna tragedia w Biłgoraju. Nie żyje kobieta
W środowe popołudnie w Biłgoraju doszło do rodzinnej tragedii. W jednym z domów ujawniono zwłoki kobiety. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują policjanci.
w piątek, godzina 11:36 Józefów
Wilki w józefowskich lasach
dzisiaj, 11:01 Babice
Nocny wypadek w Babicach
3 lipca 2024 Zagumnie
W gminie Biłgoraj doszło do zabójstwa?
Biłgorajscy policjanci prowadzą czynności w związku z podejrzeniem zabójstwa i usiłowania zabójstwa, do którego miało dojść na terenie gminy Biłgoraj. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju, a na miejscu trwają działania śledcze.
w niedzielę, godzina 08:34 Józefów
Gmina stawia na fotowoltaikę z magazynami energii
w niedzielę, godzina 18:20 Biszcza
Dzień Miodu i Pieroga 2024
5 lipca 2024 Biłgoraj
Śledczy podali szczegóły tragicznych wydarzeń w Biłgoraju
W środę 3 lipca w jednym z domów przy ulicy Kościuszki w Biłgoraju ujawniono zwłoki 57-letniej mieszkanki miasta. Prokuratura podała szczegóły tragedii.
dzisiaj, 10:24 Bukowina
Pies uderzył w motocykl. 12-letni pasażer trafił do szpitala
w poniedziałek, godzina 09:51 Biłgoraj
Badania archeologiczne w biłgorajskim parku
9 lipca 2024 Powiat
Znamy wyniki matur. Jak wypadli nasi uczniowie?
Wraz z końcem maja zakończył się też maturalny maraton. Uczniowie ostatnich klas szkół średnich właśnie poznali wyniki swojej pracy. Dane przekazała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.
dzisiaj, 11:47 Turobin
Zaginiony odnaleziony na terenie powiatu
w poniedziałek, godzina 17:24 Biłgoraj
Kierujący jednośladem trafił do szpitala
w niedzielę, godzina 21:56 Region
Przedstawiciele powiatu na odsłonięciu pomnika w Domostawie
W niedzielę 14 lipca w Domostawie odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego ofiary rzezi wołyńskiej. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz powiatu biłgorajskiego, m.in. prezydium Rady Powiatu.
w niedzielę, godzina 08:55 Biłgoraj
Wielki festyn charytatywny w Biłgoraju
w niedzielę, godzina 11:30 Biłgoraj
Garażówka cieszy się popularnością
8 lipca 2024 Biłgoraj
Nowe bloki w Biłgoraju. Wybrano wykonawcę inwestycji
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. rozstrzygnęło przetarg na budowę bloków ogrzewanych pompą ciepła zasilaną z paneli fotowoltaicznych. Inwestycja powstanie przy ulicy Ks. Stanisława Matrasia w Biłgoraju.
w sobotę, godzina 08:52 Potok Górny
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przechodzi na emeryturę
dzisiaj, 18:35 Biłgoraj
Upały w powiecie biłgorajskim. Które kąpieliska są bezpieczne?
Wszelkie prawa zastrzeżone bilgorajska.pl
Pełna wersja
Polityka Prywatności RODO Kontakt
Fotowoltaika