REKLAMA
Pełna wersja
BIŁGORAJ
2016.04.19 08:35 | aktualizacja: 2016.04.18 14:50

Biłgorajskie obchody 1050. rocznicy chrztu Polski. Apel do mieszkańców

W tym roku obchodzimy 1050. rocznicę chrztu Polski. Zanim jednak uroczystości upamiętniające to wydarzenia odbędą się stolicy powiatu Biłgorajski Zespół Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski wystosował apel do mieszkańców o pamięć i powrót do korzeni naszego dziedzictwa cywilizacyjnego oraz upamiętnienie tak ważnej daty w historii kraju.
Biłgorajskie obchody 1050. rocznicy chrztu Polski. Apel do mieszkańców

APEL:

Ponad tysiącletnie dzieje Narodu Polskiego zostały zapoczątkowane Chrztem Polski w 966 r., na mocy którego nasza Ojczyzna stała się państwem chrześcijańskim i poddana władzy Chrystusa. Tożsamość Narodu została nierozerwalnie związana z wiarą katolicką, w obronie której Polska stawała parokrotnie na arenie europejskiej. W bitwie pod Chocimiem w 1673 r., w bitwie pod Wiedniem w 1683 r. uchroniono Europę przed nawałą muzułmańską, a w Bitwie Warszawskiej 1920 r. przed zalewem komunizmu. Św. Jan Paweł II, Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, Polski Kościół i "Polska Solidarność" spowodowali pokojowy upadek systemu totalitarnego, jakim był komunizm.

Los naszych przodków i tu żyjących na Ziemi Biłgorajskiej naznaczony był nie tylko wielką pracą, lecz także zagrożeniami ze strony napadów tatarskich, okupacją szwedzkich wojsk, zaborców, hitleryzmu i komunizmu. Nasi wierni szli do nierównej walki w obronie Ojczyzny z pacierzem na ustach, krzyżem i medalikiem, z wielką odwagą, którą umacniała świadomość, że towarzyszy im i modli się za nich cały Kościół w każdej Mszy świętej.

Bezbożne ideologie XX wieku, jakim był nazizm i komunizm, usiłowały zniszczyć wiarę chrześcijańską, mordując na różne sposoby. Ideologie te skompromitowały się i upadły. Niestety, powstały nowe. Nowa ideologia zła, jaką jest gender, wyrosła też z lewicowych filozofii, chociaż nie głosi już haseł pomocy dla ubogich, ale za głównego przeciwnika uważa Kościół Katolicki. Poprzez głoszenie wolności (szczególnie od Boga), relatywizmu moralnego (pomieszanie dobra ze złem), rozpusty i przyjemności.

Wmawia widzom, czytelnikom, słuchaczom, że zboczenia seksualne, rozwody, życie małżeńskie bez sakramentu, aborcja, eutanazja i wiele innych nieprawości to dowód nowoczesności i postępu. Od 1968 r. przy pomocy struktur ONZ i UE prowadzi długi marsz przez instytucje, opanowując media, sądy, prokuratury, trybunały, parlamenty, szkoły, ośrodki kultury, wytwórnie filmowe, portale internetowe - zmieniając znaczenie słów. Nowy nihilizm przekonuje, że prawda nie istnieje, płeć można sobie wybrać, że nie istnieją przykazania i zakazy moralne, a najważniejszy dla młodego człowieka jest nieskrępowany seks, pieniądze, sukces, zakupy nowości i ciągła zabawa.

Św. Jan Paweł II powtarzał "że demokracja bez wartości, wcześniej czy później, zamienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm". Niestety, obecne demokracje w Europie, na świecie i od niedawna w Polsce powoli przeradzają się w demonokracje sprzeczne z "cywilizacją życia". Świadczą o tym wydawane przez parlamenty, sądy, trybunały bezbożne ustawy, prawa i wyroki. Pod pojęciem wielokulturowości atakuje się chrześcijaństwo nawet przy pomocy islamistów. Czy UE, która wytraca energię na walkę z katolicyzmem, poradzi sobie z islamem, polegając na złudnych wartościach demokratycznych i multikulturowych zawartych w masońskiej ideologii oświeceniowej i Rewolucji Francuskiej?

Władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza, medialna, edukacyjna jest uprawniona, gdy nie sprzeciwia się woli Boga zawartej w przykazaniach i prawie naturalnym. Jezus jest Królem królów i Panem panów. Dzisiejszy świat, który odrzuca Boga pod naciskiem nowoczesnego pogaństwa, potrzebuje świadectwa wiary w życiu publicznym, tak jak było 1050 lat temu i później.

Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski powinien oznaczać uznanie władzy Chrystusa Króla nad państwem polskim oraz sprzeciw wobec postępującej dechrystianizacji państwa i Narodu. Musimy się modlić, aby nie powróciły zwalniania ludzi z pracy za obronę sumienia (przykład prof. Bogdana Chazana), szukanie przemocy przede wszystkim w Kościele i rodzinie (ust. o przemocy…), zezwalanie na zabijanie dzieci nienarodzonych, tych najbardziej bezbronnych, w ramach tzw. "praw człowieka" (ustawy: aborcyjna, in vitro - o leczeniu niepłodności?), walki z krzyżem i satanistyczne orgie na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Istotna powinna być postawa katolików, w tym osób konsekrowanych, pełna zaangażowania, odpowiedzialności i świadectwa.

Obecnie słabość wiary wynika z inercji, obojętności na zło, i wygodnictwa. Musimy zadać sobie pytanie, co trzeba robić, aby Naród był zdolny do walki o wartości, które kształtowały nas przez wieki? Kiedy Polska zostanie doceniona w Europie i na świecie za wiekową obronę cywilizacji łacińskiej?

Polska się odrodzi, gdy fundamentem prawodawstwa będzie Dekalog, a nie ideologia gender. Rzeczpospolita zawsze szczyciła się tym, że pełniła rolę przedmurza chrześcijaństwa w czasach, gdy religia wyznaczała granice cywilizacji. Chrześcijaństwo przez wieki wnikało głęboko w życie Polaków, obyczaje, normy postępowania, kulturę, moralność, etykę. To nasz narodowy skarb, nasze dziedzictwo, z którego mamy prawo być dumni, którego mamy obowiązek bronić, i z którym - jak podkreślał św. Papież Jan Paweł II - idziemy w przyszłość. "Niech za sprawą Wojciecha i wszystkich polskich Patronów zgromadzonych wokół Bogarodzicy, owoce odkupienia trwają i utrwalają się wśród tych pokoleń, które idą. Niech ludzie trzeciego tysiąclecia podejmą misję przekazaną kiedyś, przed tysiącem lat, przez świętego Wojciecha i niech ją z kolei przekazują coraz to nowym pokoleniom." Niech cytat z homilii wygłoszonej w Sopocie w 1999 r. będzie dla nas wskazówką w jubileuszowych działaniach.

Z nadzieją odnowy i powrotu do korzeni chrześcijaństwa Polski i UE podpisali członkowie "Biłgorajskiego Zespołu Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski".

Stanisław Schodziński - przewodniczący - koordynator Akademii Myśli Chrześcijańskiej, inż. bud.

Adam Skakuj - zastępca przewodniczącego - Kościół Domowy, par. pw. św. Jana Pawła II, Biłgoraj

Marian Skubis - zastępca przewodniczącego

Stanisław Dzido - skarbnik - prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Koło Biłgoraj, Biuro Radia Maryja

Kazimierz Ordecki - skarbnik

Maria Szado - sekretarz - zel. Koła Żywego Różańca Matki Bożej Fatimskiej przy par. pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju, red. Katolickiego Głosu z Biłgoraja

Marian Kurzyna - radny Rady Par. par. pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Dąbrowicy, inż. leśnik

Stanisława Swacha - przew. Biura Radia Maryja przy par. pw. św. Jerzego w Biłgoraju

Zbigniew Ryba - przew. Zarządu Oddziału NSZZ "Solidarność" w Biłgoraju

Tadeusz Maciocha - nauczyciel Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie

Edward Kwiatkowski - pracownik Urzędu Gminy w Obszy

Marian Jagusiewicz - przew. Rejonowego Komitetu Obywatelskiego Ziemi Biłgorajskiej

Elżbieta Schodzińska - przew. Koła Przyjaciół Radia Maryja przy par. pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju

Władysław Wielgan - Gminny Komitet Obywatelski w Józefowie

Marian Lachowicz - nauczyciel Gimnazjum Jana Pawła II w Turobinie

Bronisław Okapiec - "Solidarność" RI, Rejonowy Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej, Różaniec

Franciszek Falandysz - Koło Przyjaciół Radia Maryja w Tarnogrodzie

Andrzej Sagan - wychowawca, Rejonowy Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej, Karolówka

Wiesława Kubów - dyr. GOK, Łukowa

Krzysztof Ciryt - Ruch Światło-Życie, Krąg w Księżpolu

Jan Dubel - parafia w Chmielku

Kazimierz i Halina Ordeccy - par. pw. św. Jana Pawła II w Biłgoraju

Jan Blicharz - par. Trójcy Świętej i WNMP w Biłgoraju

Jan Lisiecki - wicedyr. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju

Henryk Grabias - przew. Społ. Komitetu Upamiętniania Miejsc Pamięci Narodowej przy par. pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju

Irena Kulińska - prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Rejon Biłgoraj

Antonina Łobejko - lekarz medycyny, Biłgoraj

Kazimierz Wajda - Rejonowy Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej, Koło Przyjaciół Radia Maryja, par. pw. św. Marii Magdaleny

Anna Kozdra - Koło Przyjaciół Radia Maryja, Akademia Myśli Chrześcijańskiej, Społeczny Komitet Upamiętniania Miejsc Pamięci Narodowej przy par. pw. św. Marii Magdaleny

Bronisław Jabłoński - Koło Przyjaciół Radia Maryja, Stow. Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci, Straż Honorowa Najśw. Serca Jezusowego, chór "Cantate Deo", par. pw. św. Marii Magdaleny, Biłgoraj

Krystyna Wasyluk - Stowarzyszenie Internowanych Zamojszczyzny, Rejonowy Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej

Jan Waluda - Koło Przyjaciół Radia Maryja, Tarnogród

Marian Kucharczyk - Koło Przyjaciół Radia Maryja, Koło Historyczne, Różaniec

Bronisław Misiągiewicz - Koło Przyjaciół Radia Maryja, Towarzystwo Historyczne Tarnogród - Puławy

Danuta Zań - Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy par. pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju

Marek Łoński - przedsiębiorca, Kościół Domowy, par. pw. św. Jana Pawła II

Stanisław Poluga - radny parafialny, Róża Różańcowa św. Franciszka par. pw. św. Marii Magdaleny

Jan Paluch - Biłgorajskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych

Stanisław Krzysztoń - lekarz weterynarii, wiceprezes "WiN " Okręg Lublin

Jan Dudek - parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lipinach

Ryszard Jasiński - prezes Towarzystwa Przyjaciół Frampola

Zbigniew Kita - parafia pw. św. Jana Pawła II

Adam Romański - red. "Dominika" Turobin

Mirosław Studnicki - ONR Biłgoraj

Michał Magoch - ONR Bilgoraj

Mieczysław Król - parafia pw. Trójcy Świętej i WNMP w Biłgoraju

Tomasz Książek - wiceprezes Świat. Związku Żołnierzy AK Rejon Biłgoraj

Mieczysław Dzido - lek. wet.

Marian Kowalczyk

Andrzej Babij

Stanisław Peszek - Jedność Ziemi Biłgorajskiej

Wiesław Konieczny - Koło Przyjaciół Radia Maryja, Tarnogród

Edward Ogorzałek - Stowarzyszenie Internowanych Zamojszczyzny

Marian Surma - Jedność Ziemi Biłgorajskiej

red.
red. dodany 19 kwietnia 2016
 
Odsłon: 3247

Czytaj podobne

Waszym zdaniem (13)

~ biało-czerwony
Oceniano 2 razy  +2
Gwoli wyjaśnienia:
Data chrztu Mieszka (966 r.), jest datą wielce prawdopodobną ale nie jest datą pewną bo nie potwierdzoną przez inne źródła. Nie był to również chrzest Polski (jak napisano w apelu), był to chrzest panującego księcia i najprawdopodobniej osób z jego otoczenia. W 966 roku nie możemy jeszcze mówić o Polsce jako kraju, było to państwo Mieszka, własność Piastów. Chrzest księcia był początkiem, pierwszym krokiem, chrystianizacji kraju. Proces ten trwał około 200 lat. Dopiero w XIII wieku parafie objęły obszar całego państwa. Nie obyło się przy tym bez konfliktów, pogaństwo nie ustępowało w sposób pokojowy a pewne jego elementy przetrwały nawet do XIX wieku.
Zwrot „tysiącletnie dzieje Narodu Polskiego wymaga, co najmniej, pewnego komentarza. Pojęcie Narodu Polskiego aż do XIX wieku było zarezerwowane jako pojęcie dla tych mieszkańców, którzy cieszyli się pełnymi prawami obywatelskimi i politycznymi, czyli wyłącznie dla szlachty jako wspólnoty. Chłopi przez wieki byli traktowani jak bydło robocze, praktycznie do XIX wieku byli niewolnikami całkowicie zależnymi od swojego pana. Uprzywilejowaną pozycję szlachty w społeczeństwie zniosła dopiero Konstytucja marcowa z 1921, w art. 96. W okresie krwawych wydarzeń powstania chłopskiego na terenach zachodniej Galicji w 1846 (rzeź galicyjska) chłopi polscy dokonali pogromu ludności ziemiańskiej, urzędników dworskich i rządowych pod hasłami „Polacy [szlachta] idą wyrzynać do szczętu chłopów. Mówiąc o Tysiącletnich dziejach Narodu Polskiego należy uściślać o jaki naród chodzi .
Natomiast nie podlega dyskusji ogromne znaczenie tak wczesnej chrystianizacji Polski. Polska pogańska stałaby się celem krucjat chrześcijańskich sąsiadów, kraj zostałby podbity, ludność wyrżnięta bądź sprzedana w niewolę. Nie pomogłyby nam wartości reprezentowane przez Dekalog.
Znajomość historii własnego kraju jest jednym z wyróżników tożsamości narodowej. Należy o tym pamiętać, nie tylko od święta .
~ seba
Oceniano 4 razy  +2
Brakło argumentów?. Zapewniam Cię,że mam więcej lat niż Ty. Pozdrawiam.
~ aa
Oceniano 6 razy  0
człowieku-pożyjesz trochę dłużej na tym świecie i w tym kraju to sam sobie odpowiesz na to pytanie..
~ seba
Oceniano 6 razy  -2
Napisz jeden przykład co ci takiego złego kler zrobił. Pozdrawiam.
~ Śmiesznie i strasznie
Oceniano 1 raz  +1
Artykuł w gazetcie Fakt pokazuje kto i jakiej etyce reprezentuje powiat biłgorajski w parlamencie RP.
~ aa
Oceniano 10 razy  +2
mylisz się-wnioski wyciągam z obserwacji kleru i "wiernych"..samodzielne myślenie nie boli-spróbuj czasami..
~ j23
Oceniano 3 razy  +1
To tylu na listy wyborcze.Prawdziwi społecznicy robią to z miłości do..........?
~ J23
Oceniano 2 razy  +2
ALE LIDERÓW.CIEKAWE CZY SIĘ DOGADAJĄ.
~ seba
Oceniano 7 razy  -1
Tobie w głowie pomieszał chyba towarzysz Lenin. Pozdrawiam.
~ aa
Oceniano 11 razy  +5
1050 lat zniewolenia,mieszania w głowach i żyłowania państwa..
~ 08944*
Oceniano 5 razy  +3
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,180-lat-temu-Watykan-potepil-powstanie-listopadowe,wid,14558258,wiadomosc.html,może teraz Schdzinski i jego kumple potępią papieża ,czy może za bunt wobec władzy Polacy pójdą do piekła?
~ tyftfty
Oceniano 5 razy  +1
Ale Petru się nie podpisał, a co z odpowiedzią Martina Szulca dla Schodzinskiego?Może powinni wysłać list do Papieża ze skargą na niego , co on sobie myśli , ma się tłumaczyć przed naszymi myślicielami , na kolana wnuku esesmanów
~ IGOR
Oceniano 10 razy  +10
To jakieś świeckie obchody bo żadnego duchownego nie widzę ludzie leczcie się.Z wami powrót do odnowy i korzeni będzie trudny ale życzę powodzenia.
Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu bilgorajska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Przy komentarzu niezarejestrowanego użytkownika będzie widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj/Zarejestruj się.
25 kwietnia 2021 Biłgoraj
Przejazd przez tory w Woli Dużej zlikwidowany
Przejazd, z którego chętnie korzystali rowerzyści, przecinający torowisko w Woli Dużej, łączący tereny leśne, został zlikwidowany. Stało się to w marcu br. O powody tej decyzji zapytaliśmy Nadleśnictwo Biłgoraj.
w środę, godzina 08:11 Biszcza
Śmiertelny wypadek w Biszczy. Zginęło dwóch mężczyzn [AKTUALIZACJA]
dzisiaj, 09:57 Powiat
Kolejne alarmy bombowe w szkołach powiatu
29 kwietnia 2021 Biłgoraj
Mieszkańcy Biłgoraja walczą o las
Jeszcze w tym roku mają rozpocząć się działania związane z wycinką części lasu znajdującego się pomiędzy Biłgorajem a Wolą Małą. Mieszkańcy jednak nie odpuszczają i walczą o las. Poparli apel burmistrza o wstrzymanie prac. Założyli też profil na portalu społecznościowym "Biłgoraj broni swojego lasu".
w środę, godzina 14:23 Biłgoraj
Policja poszukuje zaginionej kobiety
dzisiaj, 09:13 Biszcza
Pożar hali magazynowej
w piątek, godzina 13:44 Biłgoraj
Nowy zastępca komendanta KP PSP w Biłgoraju
Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski w piątek 30 kwietnia wręczył akt powołania mł. bryg. Tomaszowi Koziołowi na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Biłgoraju.
w sobotę, godzina 12:39 Dyle
Wypadek w Dylach. Pięć osób trafiło do szpitali, kierowca był pijany
dzisiaj, 11:02 Lubelszczyzna
Rośnie liczba zakażonych koronawirusem. 23 przypadki śmiertelne na Lubelszczyźnie
29 kwietnia 2021 Biłgoraj
Samorządowcy odstąpili od realizacji budżetu obywatelskiego
Podczas kwietniowej sesji Rady Miasta Biłgoraja podjęto decyzję o odstąpieniu, po raz kolejny, od realizacji budżetu obywatelskiego. Tym razem zawieszono budżet na dłuższy czas.
w środę, godzina 09:23 Biłgoraj
Nadleśniczy odpowiada na pismo burmistrza w sprawie lasu
we wtorek, godzina 12:59 Powiat
Alarmy bombowe w ośmiu szkołach
dzisiaj, 10:40 Biłgoraj
Decyzja sądu w sprawie upadłości spółki Arion Szpitale
Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2021 roku, ogłosił upadłość Arion Szpitale Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ze skutkiem na dzień 12 marca 2018 roku. Postanowienie jest nieprawomocne.
we wtorek, godzina 10:02 Tarnogród
"Lot" motocyklem zakończył w szpitalu
w środę, godzina 08:02 Kraj
Nowe przepisy dla właścicieli czworonogów
28 kwietnia 2021 Kraj
Nowe zasady już od 1 maja. Dzieci wracają do szkół, otwarte hotele i restauracje
W środowe przedpołudnie 28 kwietnia odbyła się konferencja prasowa z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, podczas której przekazane zostały informacje o dalszych krokach podejmowanych przez rząd związanych z luzowaniem obostrzeń. Wraca handel, a dzieci znów będą chodzić do szkół. Co jeszcze się zmienia?
we wtorek, godzina 10:10 Biłgoraj
Matura w reżimie sanitarnym
we wtorek, godzina 11:25 Powiat
Kolizje z dzikimi zwierzętami
w niedzielę, godzina 17:56 Tereszpol
Trwa usuwanie skutków wichury [AKTUALIZACJA]
Najprawdopodobniej trąba powietrzna przeszła nad gminą Tereszpol. W miejscowości Tereszpol Zygmunty silny wiatr uszkodził domy mieszkalne, stodoły i budynki gospodarcze, ogrodzenia posesji oraz zaparkowane przy domach samochody.
dzisiaj, 08:49 Biłgoraj
Serdeczna Karteczka od uczniów "Piątki" dla pracowników PGK
w środę, godzina 16:13 Biłgoraj
Konferencja dot. ustawy o zasobach własnych UE i Krajowego Planu Odbudowy
Wszelkie prawa zastrzeżone bilgorajska.pl
Pełna wersja
Fotowoltaika Biłgoraj